Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toimistotyö määritelmä

Mikä on toimistotyön määritelmä? Minkä tyyppistä työn pitää olla ja kuinka paljon työajasta tähän pitää kulua, että työ olisi toimistotyötä?
Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 7 vuotta sitten
Tim
Kysytty

KT kuntatyönantajien ohjetta ja KVTES:n III luvun 8 §:n soveltamisohjetta lainaten: Kunta tai kuntayhtymä valitsee työaikalain ja työ- ja virkaehtosopimusten rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisin. Toimistotyöaikaa sovelletaan virasto- ja toimistotehtävissä työskenteleviin.  Toimistotyöaikajärjestelmän soveltamisedellytyksiä harkittaessa ratkaisevaa ei ole se, miten suuri osa työstä tapahtuu toimistoolosuhteissa, vaan viranhaltijan/työntekijän työn luonne ja laatu. Toimistotyöaikaa sovelletaan esim. niihin teknisen alan viranhaltijoihin/työntekijöihin, joiden työt ovat luonteeltaan hallinnollisia, suunnittelu- ja laskentatehtäviä. Sen sijaan esim. valvonta-, tarkastus- ja työnjohtamistehtävissä mm. rakennustöissä ja ns. kenttätyössä työaika määräytyy yleistyöajan mukaan. Toimistotyöaikajärjestelmää sovelletaan myös kunnan perhepäivähoidon ohjaajiin ja kirjastohenkilöstöön. http://flash.kuntatyonantajat.fi/kvtes-2017/html/index.html#58 ja http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/tyoaika/Sivut/default.aspx Kysy lisää ammattiliittosi jäseniä edustavalta luottamusmieheltä
Laina
Vastattu