Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Työkokemuslisä ja vuosiloma

Olen hakemassa töihin kunta-alalle. Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla 19 vuotta. Oikeuttaako tuo työkokemus työkokemuslisään kunta-alalla ja jos niin minkälaiseen? Työtehtävät ovat olleet mielestäni samankaltaisia kuin hakemassani työssä. 

Entä vuosiloma, miten vuosilomaoikeus määräytyisi työkokemuksen perusteella ja paljon vuosilomoikeus mahdollisesti olisi?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 4 vuotta sitten
Töihin kunnalle?
Kysytty

Kuntatyönantaja hyväksyy ajan työkokemuslisää kartuttavaksi, jos kyse on  samasta ammattialasta tai entisistä tehtävistä on työnantajan harkinnan mukaan olennaista hyötyä uusissa tehtävissä. Katso KVTES II luku 12§ Työkokemuslisä

Vuosiloman pituus riippuu työkokemuslisävuosista oheisen taulukon mukaan http://kuvanjako.fi/m509y.jpg

Kati
Vastattu

Jos nykyinen työsi vastaa kunnalla olevaa työtä johon haet, voit saada enintään 8% työkokemuslisän (katso KVTES 12 §). Joissain tehtävissä voidaan maksaa myös henkilökohtaista lisää. (KVTES 11 §). Kumpikin pykälä alla.

 

KVTES 11 § Henkilökohtainen lisä

1 mom.

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Toimivaltainen viranomainen päättää henkilökohtaisesta lisästä.

2 mom.

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella.


Soveltamisohje

Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti. Perusteet ja niiden painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä.

Henkilökohtaisen lisän perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi

 • tuloksellisuus
 • monitaitoisuus ja luovuus
 • erityistiedot ja -taidot
 • yhteistyökyky
 • vastuuntunto
 • oma-aloitteisuus ja kehityshakuisuus.

Arvioinnin perusteista tehdään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedotetaan viranhaltijoille/työntekijöille.

Henkilön työsuorituksen arviointi suoritetaan esim. vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.

 

KVTES 12 § Työkokemuslisä

1 mom.

Työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltija/työntekijä on ollut vähintään 5 vuotta, ja 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltija/työntekijä on ollut vähintään 10 vuotta

 1. virka-/työsuhteessa asianomaiseen kuntaan/kuntayhtymään
   
 2. muun työnantajan palveluksessa virka-/työsuhteessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä tai
   
 3. yritystoiminnassa muussa kuin virka-/työsuhteisessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä, enintään yhteensä 5 vuotta.
Alma
Vastattu