Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Ylitöihin määrääminen

Hei,

Onko työnantajalla (viranhaltija) oikeus määrätä työntekijä ylitöihin (100% työajan ylittävä osuus), vai vaaditaanko ylityön tekoon aina työntekijän suostumus?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 3 vuotta sitten
labrahoitsu
Kysytty

Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.


Sopiessaan varallaolosta työntekijä antaa samalla suostumuksensa varallaoloaikana tarvittavaan ylityöhön.

 

Jos ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, ei viranhaltija saa kieltäytyä siitä.

 

(Työaikalaki 18 §, KVTES III luku 2 § 1 mom.)

 

Yhteyttä luottamusmieheen , liittoon tai työsuojeluvaltuutettuun.

 

pykälät
Vastattu

Jos kyseessä ei ole viranhaltija vaan ihan normi työntekijä? Lasketaanko normi työntekijä (kuntatyöntekijä) viranhaltijaksi ilman viranhaltijan titteliä?

Kiitos.

miika
Vastattu

Ei lasketa!

Edellisessä vastauksessa  mainittu viranhaltijaa koskeva työaikalain säädös, että ei saa kieltäytyä ylitöistä tietyissä tilanteissa, ei koske työntekijää. Työntekijällä voi teettää ylitöitä vain työntekijän erikseen antamalla suostumuksella, eli työntekijä voi kieltäytyä ylitöiden tekemisestä.

Viranhaltija ei saa kieltäytyä ylitöistä silloin, jos on kysymys on sellaisista julkisista tehtävistä, joiden hoitaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Tässä lakipykälä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872#L5P17

 

Vastaus
Vastattu