Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Kesälomapäivien käyttö

Jos haluaisin pitää vuosilomistani 3vkoa "työajanlyhennyksinä", eli tehdä 15vkoa 4 päivästä viikkoa, onko se yleensäkään mahdollista,  vai onko se vain sopimuskysymys johtajan kanssa?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Lomat ja vapaat 3 vuotta sitten
Väsynyt
Kysytty

KVTES: vuosilomaluvun 8 § 4 mom. mukaan 5 päivää voi käyttää lyhentämiseen, jos siitä saa sovittua työnantajan kanssa. 

 

Lomanosan antaminen lyhennettynä työaikana (Kopioitu KT:n Yleiskirjeen 13/07 liitteestä 7)

)

Viranhaltijan/työntekijän aloitteesta hän ja työnantaja voivat sopia, että 20 vuosilomapäivää ylittävä enintään kuitenkin 5 vuosilomapäivän pituinen vuosiloman osa pidetään lyhennettynä työaikana. Määräys voi antaa esimerkiksi kokoaikatyötä tekevälle mahdollisuuden määräaikaiseen osa-aikatyöhön. Vuosiloman osan pitäminen lyhennettynä työaikana ei edellytä, että koko enimmäismäärä eli 5 lomapäivää pidettäisiin lyhennettynä työaikana, vaan voidaan sopia esimerkiksi vain kahden lomapäivän pitämisestä lyhennettynä työaikana. Tämä määräys kuten sen pohjana oleva VLL 21 §:n 4 momentin säännöskään ei määrää, miten tässä tarkoitettu työajan lyhennys sovitaan toteutettavaksi. Vuosilomalain perusteluissa mainitaan eräänä mahdollisuutena, että viikon loma sovittaisiin pidettäväksi siten, että kahden viikon aikana tehtäisiin puolet sopimuksen mukaisesta vuorokautisesta työajasta. Viran haltijalla/ työntekijällä ei ole oikeutta saada osaa vuosilomastaan lyhennettynä työaikana kuten ei muitakaan 8 §:ssä tarkoitettuja loman antamis- tai jakamistapoja, vaan työnantaja harkitsee, milloin se on mahdollista työpaikan olosuhteet huomioon ottaen.

 

Jos tässä tarkoitettu lomanosa annetaan lyhennettynä työaikana, on tämä työajan lyhennysaika siis vuosilomaa ja tältä ajalta on myös maksettava sopimuksen vuosilomapalkkaa koskevan 13 §:n 2 momentin (nyk. 3 mom.) määräyksessä tarkoitettu prosentuaalinen lisäys eräistä työaikakorvauksista niille viranhaltijoille/työntekijöille, joilla siihen on oikeus. Vuosilomapalkaksi tältä ajalta maksetusta viranhaltijan/työntekijän lyhentämättömän työajan palkasta katsotaan se osuus, joka vastaa työajan lyhennystä. Esimerkiksi työajan lyhennys on ollut 50 % viranhaltijan/työntekijän työajasta kahden viikon ajan, joten 50 % tältä ajalta maksetusta palkasta katsotaan vuosiloma-ajan palkaksi.

 

Sopimus vuosiloman pitämisestä lyhennettynä työaikana on tehtävä kirjallisesti ja liitettävä vuosilomakirjanpitoon. Vuosilomakirjanpidosta on myös käytävä ilmi millä tavoin lomapäivät on annettu.

copy
Vastattu