Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Sairastuin kesken ns .saldovapaa lomani. Menetänkö kaikki työtunnit, joista en ole saanut palkkaa?

Olen aloittanut "vakituisena" koulunkäynninohjaajana (=kko) viime elokuussa.  Me kaikkikoulumme kkot teemme kuukausittain lisätunteja koulussa, joista meille ei makseta palkkaa.  Siitä kertyy ns. saldovapaata.  Sairastuin yhden saldovapaan aikana - syyslomalla (joka on kai oikealla nimikkeellä ylityö, koska siitä ei makseta). Nyt minulle on kerrottu, että menetän kaikki saldovapaina/ "ylitöinä"tekemäni tunnit.  Ne häviävät kuin tuhka tuuleen eli minun työseurannassani siltä viikolta on MIINUS 35,5 tuntia.

Voiko tämä olla laillisesti oikein? Jos olisin sairastunut esim. joululoman aikana vakavasti koronaan, niin olisin menettänyt lähes 60 tuntia, joista en ole koskaan saanut palkkaa, koska tämä oli ns. saldovapaata. 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Lomat ja vapaat 2 vuotta sitten
Anne Salmi
Kysytty

Sanot, että sinulle kerrottiin. Pyydä sitä, joka kertoi, näyttämään pykälät, ja ota sitten tarvittaessa yhteyttä ammattiliittosi jäseniä edustavaan luottamusmieheen, jos olet jäsen.

Jos käyttämäsi termit lisätunnit "ylityö" ja saldovapaa tarkoittavat, että teillä koulunkäynninohjaajilla on KVTES:n työaikaluvun mukainen liukuva työaika (31 § - 35 §), niin saldovapaan siirtämisessä noudatetaan kunnassa vahvistettuja paikallisia määräyksiä. Meidän kunnassa saldovapaa siirtyy, Jos sairastuu ennen sitä, mutta ei siirry, jos sairastuu sen aikana. 

Jos teillä ei ole liukuvaa työaikaa, niin em. lisätunnit ovat osa-aikaisille lisätyötä ja kokoaikaisille ylityötä. Niihin tarvitaan aina esimiehen määräys ja niistä maksetaan rahakorvaus tai annetaan vastaava vapaa-aika (työnantaja päättää kumpi) ja niitä koskevat määräykset löytyvät KVTES:n työaikaluvusta. Tässä luetteloa:

Lisätyön määritelmä 13 § 1 mom.

Ylityön määritelmä 14 § 1 mom.

Sairastuminen ja vapaa-aikakorvaus 14 § 6 mom.

Lisätyön korvaaminen 13 § 3 mom.

Ylityökorvaus 16 §

Lisä- ja ylityökorvauksen suorittamisedellytykset 20 §

Korvausten suorittamisajankohta 23 § 5 mom.

Vapaa-aikakorvaus 23 § 6 mom.

Työvuoroluettelo 28 §

14 § 6 mom.   

Vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta. Mikäli viranhaltijan/työntekijän vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja viranhaltija/työntekijä sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 23 §:n 5 momentin mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan edellä tässä momentissa tarkoitettu rahakorvaus. Mikäli viranhaltija/työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on määrätty.

Soveltamisohje

Muu virka-/työvapaa ei siirrä työvuoroluetteloon vahvistettua ylityövapaata myöhemmin annettavaksi.

Muut tässä luvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry myöhemmin annettavaksi.

Lisa
Vastattu