Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

loman myöntäminen

Hei,

 

miten pitäisi suhtautua, kun loma-anomukset on tehty ja niitä ei ole vielä hyväksytty? Olen anonut 28.6. lähtien kolme viikkoa. Lomaa ei ole vielä myönnetty. Sen verran pomo kävi kertomassa, että anomani loma-aika ei onnistu, vaan se olisi aloitettava jo 14.6.2021. Hän pyysi että tulisin keskustelemaan asiasta, sanoin kunhan työtehtävistä pääsen. Työtehtävät eivät antaneet sijaa tänään palata asiaan. olen päiväkodissa ja olin yksin vastuullisena ryhmässäni.

Kvtesssä lukee että työnantajan tulee kuukautta aikaisemmin myöntää kesäloma ja jokin kahden viikon aikakin on luettavissa. Vaan jos tänään ma 7.6. ilmoittaa että 14.6. pitäisi alkaa loma, onko oikein? ja päteekö kahden viikon säännös näiden antamien päivämäärien perusteella. 

Toki nyt käy niin, että en tuota aikaisempaa lomavaihtoehtoa voi täysin huomioida.  Vaikkei työntekjä saa etukäteen suunnitella ja varata mökkejä, junia, sopia tapaamisia ennakkoon ym. niin jonkinlainen suunnitelmallinen loma pitäisi suoda. Ja minulla käy niin että joudun lyhentämään tällä työnantajan ehdotuksella kahteen viikkoon. 

Täällä meillä  kvtes:in perustuva ohjeistus ei täysin päde eikä pidä aina muutenkaan esim. työvuorolistoja ei olla saatu vuoden aikana kertaakaan ajallaan yleensä saamme tiedot uusista työvuoroistan. 5 vrk ennen eli jos ma on uusi työvuorolista alkamassa niin edellisenä keskiviikkona saamme tiedoksemme. 

 

Asun niin pienellä paikkakunnalla, etten halua että sen enempää repostellaan näitä, saan kyllä sit kuulla kunniani. olen ollut ko. kunnassa vasta vuoden ja ihmetellyt olen erinnäisiä asioita. 

 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Lomat ja vapaat 2 vuotta sitten
M. Wallenstjerna
Kysytty

Kahden viikon ilmoitusaika on ehdoton. Lainaan tähän OAJ:n työelämäopasta varhaiskasvatuksen lomista:

Kuukauden etukäteisilmoitusaika on tarpeen, jotta voit tehdä lomasuunnitelmasi ajoissa. Kesäloman ajankohdasta ilmoitettaessa kuukauden ilmoittamisaika on aina ehdoton pääsääntö. Kuukauden etukäteisilmoitusajasta voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun tosiasialliset syyt näin vaativat. Syiden tulee liittyä työnantajan tuotanto- tai palvelutarjonnan järjestelyihin liittyviin yllättäviin seikkoihin.

Jos kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, loman ajankohdasta saadaan ilmoittaa myöhemminkin, viimeistään kuitenkin kaksi viikkoa ennen loman alkua. Tällöinkin loman ajankohdasta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista. Työnantaja ei saa määrätä lomaa alkavaksi siten, että ilmoitusaika jää kahta viikkoa lyhyemmäksi, ellet ole työnantajan kanssa sopinut näin. Etukäteisilmoitusaika on säädetty nimenomaan työntekijän/viranhaltijan suojaksi, joten työnantaja ei voi ”pakottaa” työntekijää sopimaan huonommin.

Jos työnantaja määrää sinut lomalle noudattamatta laissa määrättyä kahden viikon vähimmäisilmoitusaikaa eikä loman ajankohdasta tässä yhteydessä yhteisesti sovita, työnantajalla ei ole oikeutta vaatia sinua jäämään lomalle. Tällöin työnantajan on siirrettävä kyseistä lomaa niin, että vähintään kahden viikon ilmoitusaika ennen loman alkua täyttyy.

https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/lomat/kunnallinen-yleinen-virka-ja-tyoehtosopimus-kvtes/#tyonantajan-velvollisuus-ilmoittaa-vuosiloman-periaatteista-ja-loman-ajankohdasta

Työvuoroluettelo on oltava työntekijöiden nähtävänä viikkoa ennen. KVTES: III luvun 28 § 2 mom.:

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti viranhaltijoiden/työntekijöiden tietoon, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Työtuntien muodostuminen ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei sinänsä ole tässä tarkoitettu perusteltu syy.

Ota yhteyttä oman ammattiliittosi jäseniä edustavaan pääluottamusmieheen. Jos et ole jäsen käänny työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Lisa
Vastattu