Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Pitkä sairausloma, sairauspäivät ja palkanmaksu

Hei

Olen ollut sairauslomalla tänävuonna yhtäjaksoisesti maalis-toukokuun, jonka jälkkeen tein 1.6 alkaen työitä osittaisen sairauspäivärahan turvin. ja elokuussa siirryin osittaiselle hoitovapaalla (80% työaika). Nyt olen jälleen sairauslomalla 7.9. alk., todennäköisesti jopa vuoden loppuun asti.
Saan 2/3 sairausajanpalkkaa. 
Nollautuuko sairauspäivät jossain vaiheessa? Lasketaanko osittainen sairauspäiväraha -aika sairauspäiviin?

Minulla on vakityö ja olen ollut saman työnantajan palveluksessa 4vuotta.

Kysymyksen lähetti aihealueelle Sopimukset 2 vuotta sitten
iso kysymysmerkki
Kysytty

Tänä vuonna saat  2/3 palkkaa yhteensä 120 kalenteripäivää. Siihen lasketaan mukaan myös kevään 2/3 palkan sairauslomapäivät. Ensi vuoden alusta maksetaan taas 60 kalenteripäivää varsinaista palkkaa ja sen jälkeen 2/3 palkkaa 120 kalenteripäivää (KVTES V luku 2 § 1 mom.).

 Sairausajan palkanmaksu loppuu, kun sairauslomapäiviä on yhteensä 12 kk ilman vähintään 30 kalenteripäivän työssäoloa. Tämän 12 kuukauden laskeminen alkoi 7.9.21. (4 mom.)

 "Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten perusteella osa-sairauspäivärahalla olevalle ei makseta sairausajan palkkaa. KVTESin mukaan osasairauspäivärahan perusteena olevaan osa-aikatyötä koskevaan sopimukseen sovelletaan osa-aikatyötä koskevia määräyksiä. Osa-aikatyön aikana työntekijälle tai viranhaltijalle maksetaan osa-aikapalkkaa. Tällöin hänen sairauspäivänsä (KVTES V luku 2 §) eivät myöskään kulu."

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2014/2/osasairauspaivarahaa-uudistettiin

 Kysele lisää paikalliselta tietäjältä esim. palkanlaskijalta tai luottamusmieheltä.

ELK
Vastattu