Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.
Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille myös Googlen hakutuloksissa.
Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

100 m2 omakotitalo Kellokoskelta vain 189 000 €

Työvuorosuunnitelman muuttaminen

Hei,

saako työvuorosuunnitelmaa muuttaa sen jälkeen kun kyseinen lista on eletty.

Esim. jos toteutuneet tunnit eivät tasaannu, saako suunnitelmaa muuttaa, jotta tunnit saadaan tasattua.

 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 4 viikkoa sitten
Tarja Juntunen
Kysytty

Yleisesti: KVTES:n mukaan työnantaja saa muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä tai jos työvuoroluettelossa on virhe. Työtuntien muodostuminen ylityöksi ei ole perusteltu syy. Työaikojen ylityksistä tulee pääsääntöisesti ylityötä. Työnantajan on kirjattava työaikakirjanpitoon työntekijän kaikki työtunnit ja niistä suoritettavat korvaukset. Kirjanpidosta pitää selvitä säännöllisen työajan tunnit ja lisä-, yli-, sunnuntai- jne. työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset.

Ota yhteyttä luottamusmieheen. Jos et ole liittynyt liittoon, lue linkatut jutut ja pykälät ja mene puhumaan esihenkilön kanssa.

Sinulla on oikeus saada kirjallinen selvitys työvuoroluetteloiden ja työaikakirjanpidon itseäsi koskevista merkinnöistä.

https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyosuhde/tyoajat/tyovuoroluettelo/

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2014/2/sailyta-tyonjohto-oikeutesi-tyovuorosuunnittelussa

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2019/4/paivakodin-tyoaikasuunnittelu-on-monen-asian-summa

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021/luku-3-tyoaika/tyoaika-asiakirjat-ja-yotyo

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872#L7P32

ELK
Vastattu