Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Työvuorojen muuttaminen ja vapaalta töihin määrääminen

Voiko työnantaja määrätä työntekijän vaihtamaan vuoroaan tai pakottaa työntekijän vapaalta töihin? 
Jos voi, niin miten toimitaan tilanteessa jossa työntekijä on varannut itselleen esimerkiksi kampaajan tai lääkärin ja joutuu viime hetken perumisen vuoksi maksamaan kyseisen palvelun vaikkei pääse paikalle? Tai jos työntekijä on lupautunut toisiin töihin tai tekee oman firmansa hommia tuolla vapaa-ajalla ja joutuu perumaan.. Tällöinhän tilanne on työntekijälle +-0. Vai korvaako työnantaja tuon menetetyn ansion/”sakon”?

Vastaava tilanne jos työntekijällä on tulossa joku terveydellinen operaatio ja esimies määrää juuri tuolle kyseiselle päivälle työntekijän töihin, alkuperäisestä työvuorosuunnitelmasta poiketen. Sairauden hoitaminen pitkittyy ja seuraukset voivat olla ikävät, jopa vakavat. Jos kvtes:n mukaan esimies on oikeutettu tähän painavalla syyllä, niin onko työntekijällä myös oikeus kieltäytyä painavalla syyllä? Ja jos, niin mitä ne syyt ovat? 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Lomat ja vapaat vuosi sitten
Helmeri
Kysytty

Työntekijä voi aina kieltäytyä ylitöistä. Ylityötä ei voi  teettää ilman työntekijän suostumusta. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872#L5P17

Jos terveydenhoidollinen operaatio on sellainen, jota koskee KVTES:n III luvun 4 §:n 5 kohta (lääkärin määräämä tutkimus), niin sinne mennään, vaikka se sattuisi työajalle työvuorolistan muuttamisen takia, ja jos se on työkyvyttömyyttä aiheuttava, niin haetaan sairauslomaa ja mennään. https://www.ktlehti.fi/2018/5/milloin-laakarikaynti-on-tyoaikaa

Aina on syytä heti kysyä, miksi työnantaja muuttaa vahvistettuja työvuoroja eli mikä on perusteltu syy. Sitten tarvittaessa pitää kysyä  luottamusmiehen kantaa. Hän tuntee työpaikan olosuhteet ja pystyy arvioimaan työnantajan edustajan määräysten asianmukaisuutta. Jos et kuulu ammattiliittoon, lue pykäliä ja käy keskusteluja esihenkilön kanssa ja koska työvuoroluettelon muuttamisessa on kyse myös työsuojelusta, niin voit ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun.

 Linkkejä pykälistä

Työvuoroluettelon muuttamisesta KVTES III luvun 28 § Työaika-asiakirjat ja yötyö | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntatyönantajan ohjeita työvuoroluettelosta 
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2014/3/tyovuoroluettelon-muuttaminen
https://www.ktlehti.fi/2014/2/sailyta-tyonjohto-oikeutesi-tyovuorosuunnittelussa
https://www.ktlehti.fi/2019/4/paivakodin-tyoaikasuunnittelu-on-monen-asian-summa

Viikkolevosta 24 § Lepoajat | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Sivutoimista https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2021/kunnallisen-esimiehen-tyosuhdeopas  kohta 3.3

Liittojen ohjeita voi lukea heidän sivuilta esim. https://www.jhl.fi/wp-content/uploads/2018/05/tyvuoroluettelon-muuttaminen_jhl.pdf

 

Valejuristin linkkilista
Vastattu