Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus

Hei,

Olen sijaisena asuinkuntamme päiväkodeissa. Minulla ei ole alan koulutusta. Työsopimuksiin kirjoitetaan vakanssinumero ja vakanssin nimi, esim. SO/LTO99 VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA. Sopimuksissa on myös mainittu työtehtävä: VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA. Olen tällöin saanut epäpätevän varhaiskasvatuksen opettajan palkan. Näin toimivat esimiehet eri päiväkodeissa yhtä lukuunottamatta.

Erään päiväkodin johtaja kirjoittaa työsopimukseen työtehtäväksi lastenhoitaja, vaikka ryhmästä on nimenomaan opettaja poissa ja vakanssinumero on opettajan. Eikö tämä olekin väärin? Jos on opettajan sijainen, pitäisi saada opettajan sijaisen palkkaa, eikä lastenhoitajan sijaisen palkkaa, vai mitä?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Sopimukset vuosi sitten
Benoni
Kysytty

Tarkista työsopimuksestasi pääasialliset työtehtävät ja tehtäväkohtainen palkka ja menen puhumaan päiväkodin johtajan kanssa.

 Jos työsopimuksessa on sovittu pääsiallisiksi työtehtäviksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät, niin palkan tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka. KVTES:n liitteen 5, 2 §:n  mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä työskentelevän henkilön vähimmäispalkka eli peruspalkka on 2419,97 €  (hinnoittelutunnus on 05VKA045) 

Jos työsopimuksessa tehtävien kohdalla lukee lastenhoitaja, niin silloin et tee varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä vaan lastenhoitajan. Lastenhoitajan vähimmäispalkka on 2103,18 € (hitu 05VKA054) 

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021/liite-5-varhaiskasvatuksen-henkilosto-koulun-peruspalvelutehtavat

https://www.kt.fi/palvelussuhde/alkaminen/viranhoitomaarays-tyosopimus

Lisa
Vastattu