Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

sijaisopettajan palkka

Mikä on sijaisopettajan (luokanopettaja) palkka luokilla 1-6 peruskoulussa.

Koulutus maisterintutkinto, ei pedagogisia opintoja.

Sijaisuus alle 5 päivää, kalleusluokka II

Mitkähän ovat vastaavat palkat yläluokilla ja lukiossa?

 

 

 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 12 kuukautta sitten
Tiedosta kiitollinen
Kysytty

OVTES osio B 24 § 3 mom.: Palvelussuhteen kestäessä enintään viisi koulun työpäivää palkka maksetaan tuntipalkkiona kuten sivutoimiselle tuntiopettajalle. Tähän tuntipalkkioon ei makseta henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa, kerroin-, lukioresurssi- ja aikuislukiolisätunteja. Yhteissuunnitteluvelvollisuuden puuttumisen johdosta maksettava tuntipalkkio saadaan kertomalla ao. tuntiopettajan tuntipalkkio peruskoulussa kertoimella 0,94 sekä lukiossa ja aikuislukiossa kertoimella 0,96.

 OVTES osio B, liite 1, 29 § soveltamisohje: Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio saadaan kertomalla tuntiopettajan hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,83. Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan luvulla 38. Näin saatu kertatuntipalkkio (1/38) kerrotaan luvulla 0,94, jolloin tuloksena on sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettava tuntipalkkio.

Palkkataulukko https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/palkka/palkat-ja-palkkiot/ OVTES palkat ja palkkiot.


Esim. Luokanopettajan lyhytaikainen sijainen,  maisteri, ei kelpoisuutta,  opetusvelvollisuus 24, II kalleusluokka. 

Hinnoittelutunnus 4 03 07 09 9
Peruspalkka II kl 2155,84
Opetusvelvollisuus 24

Laskut ilman välipyöristystä 0,94*12*0,83*2155,84/24/38=22,1314

Tuntipalkkio on 22,13 €

 Peruskoulun lehtorin sijaisena hinnoittelutunnus on 4 03 07 04 1

 Lukiossa kertoimen 0,94 tilalle tulee 0,96 ja hinnoittelutunnus on 4 04 07 04 2 

 

 

Laskukaava
Vastattu