Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Joutuisa ruokailu

 Hei ,työskentelen Helsingin kaupungin poliklinikalla sairaanhoitajana.Meille ilmoitettiin ettei joutuisa ruokailu eli työajalla syöminen koske meitä, vaikka uudessa Sote -sopimuksessa joutuisa ruokailu nimenomaan laajennettiin koskemaan myös käsitteekseni yleistyöaikaa?

Kysymyksen lähetti aihealueelle Työaika 10 kuukautta sitten
Kyseenalaistava
Kysytty

Kysykää esihenkilöltä miksi ja kääntykää sen jälkeen luottamusmiehen puoleen.

Sote-sopimuksen 25 §:n 2 mom. soveltamisohjeessa kerrotaan, että muutos perustuu 3.10.2022 hyväksyttyyn Sote ry:n ja KT:n työriidan sovintoesitykseen. Sitä on selostettu KT:n yleiskirjeessä 23/2022 näin:

Työaikaluvun 25 §:n 2 momentti muuttuu. Uuden määräyksen mukaan myös yleistyöajassa työntekijä/viranhaltija voi niin halutessaan ruokailla joutuisasti (15–20 minuuttia) työajalla.

 

SOTE-sopimuksen 2022–2025 työaikaluvun 25 §:n määräyksen muutos tulee voimaan 6.3.2023 lukien. Määräys tulee siis sovellettavaksi hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä. Työnantajien on syytä heti vuoden 2023 alussa kartoittaa SOTE-sopimuksen soveltamispiirissä olevan yleistyöajassa työskentelevän henkilöstönsä valinta joutuisan ruokailun ja lepoaikaa olevan tauon välillä työaikajärjestelyjen suunnittelun ja toteutuksen vuoksi.

 

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/23/SOTE-ryn-ja-KTn-valisen-tyoriidan-ratkaisemiseksi-tehdyn-sovintoehdotuksen-noudattaminen-kunta-ja-hyvinvointialalla

Copy
Vastattu