Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Kerryttääkö vain oman alan työ kokemuslisää?

Olen työskennellyt 15 vuoden ajan sote-alalla terveyskeskusavustajana, työterveyssihteerinä ja palvelusihteerinä. 2022 aloitin työt varhaiskasvatuksen lastenhoitajana kunnallisen sektorilla. En ole saanut kokemuslisää lainkaan aiempien työsuhteiden perusteella. Työtoverini opiskeli sairaanhoitajaksi ja hänelle luettiin palvelusihteerin työkokemus kokemuslisää kartuttavaksi.  Onko kokemuslisän evääminen perusteltua? 

Kysymyksen lähetti aihealueelle Palkka 5 kuukautta sitten
Entinen terveysalan sihteeri
Kysytty

Kvtesin mukaan ( 2. Luku 12 §) työkokemuslisään oikeuttavaan palvelusaikaan lasketaan kaikki aikaisemmat nykyisen oman kunnan palvelusajat missä tahansa tehtävässä. Muun kuin nykyisen oman työnantajan palvelusaika kelpaa, mikäli muun työnantajan palveluksesta on nykyisen työnantajan harkinnan mukaan olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä.

"• Olennaisella hyödyllä tarkoitetaan tässä muun työnantajan palveluksessa saavutettua työkoke- musta ja kertynyttä ammattitaitoa ja osaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, onko ai- emmissa tehtävissä saavutettu sellaista ammatti- taitoa ja/tai työkokemusta, josta on olen naista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Ratkaisu tehdään tapauskohtaisesti vertaamalla työntekijän aiempia ja nykyisiä tehtäviä toisiinsa kokonaisvaltaisesti.

• Sopimusmääräyksen mukaan samasta ammatti- alasta katsotaan aina olevan olennaista hyötyä. Ammattialalla tarkoitetaan tehtäväkenttää ja/tai toimintapiiriä, jonka tietty ammatti tai ammatit kattavat. Tehtävänimike ei välttämättä kerro, on- ko kyseessä sama ammattiala. Usein joudutaan tarkastelemaan myös tehtäväsisältöjä asian selvittämiseksi."

https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2013/toimiva-palkkaus-kaikkien-etu

Esihenkilö tai luottamusmies voisi kertoa lisää.

K
Vastattu