Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Raskausajan lääkäri-ja neuvolakäynnit

Hei! Olen raskaana. Ensi viikolla aika työpäivän aikana alkuraskaudenultraan. Seuraavalla viikolla neuvolakäynti työaikana. Onko nämä työaikaa vai tuleeko nämä tunnit tehdä takaisin?
Kysymyksen lähetti aihealueelle Terveys 8 vuotta sitten
Iina-Sofia
Kysytty

Ne eivät ole työaikaa. Palkka ei vähennetä. Ja kuten Kuntatyönantajien nettiohje sanoo: "tutkimuksen vuoksi vajaaksi jäävä työaika voidaan teettää täyteen vain silloin, kun työnantajalla on työn teettämistarvetta muusta syystä toiminnan kannalta."
eevi
Vastattu

Kerroin pomolle nuo lääkäriajat, hän suunnitteli työvuorolistaani ylitöitä toiselle päivälle joka tasaa tunnit lääkärikäyntiä varten. Onko tämä ok?
Iina-sofia
Vastattu

Ei ole. Silloin joudut tekemään tunnit takaisin ilman ylityökorvausta ja sinua todennäköisesti ei kohdella tasapuolisesti verrattuna kaikkiin niihin muihin kunnan/kuntayhtymän työntekijöihin, jotka ovat olleet raskaana ja joutuneet käymään tutkimuksissa työajalla, koska eivät ole saaneet aikaa työajan ulkopuolelle. Se minkä työnantaja voi tehdä, on että työvuorlistaa suunniteltaessa käyntien ajalle laitetaan vapaata. Ylitöihin tarvitaan työntekijän suostumus eikä niitä pidä suunnitella etukäteen listaan. Täällä http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/kvtes/tyoajat/Sivut/laakarin-maaraamat-tutkimukset.aspx lukee Kysymys 3 c) Raskaana oleva työntekijä ilmoittaa työnantajalle, että hänellä on varattuna tutkimusaika äitiysneuvolaan 3 viikon päästä klo 15.00 ja 7 viikon päästä klo 9.00. Tuleeko 4 §:n 2 momentin 5-kohta sovellettavaksi vai ei ja miten työnantaja voi ottaa tutkimukset huomioon tulevien työvuorojen suunnittelussa? Onko työnantajalla oikeus saada työntekijältä selvitys tutkimuksista äitiysneuvolassa? Vastaus 3 c) 5-kohdan määräys koskee synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia ja työnantajan on myönnettävä työntekijälle vapautus työstä, mikäli tutkimus on suoritettava työaikana. Tällöin ko. aika on kuitenkin palkallista aikaa. Raskaudenaikaisissa tutkimuksissa tulee pääsäännön mukaan kuitenkin käydä työajan ulkopuolella aina kun se on mahdollista. Tällöin työntekijän työaikajakson säännöllinen työaika ei jää vajaaksi (ks. kohdan 4 vastaus 1). Mikäli työntekijän tulee käydä tutkimuksissa työaikana, tulee poissaolosta ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen työnantajalle tai niin pian kuin se on mahdollista (ks. kohdan 5 vastaus 1). Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työnantajalle selvitys tutkimuksen liittymisestä raskauteen sekä sen suorittamisen välttämättömyydestä työakana ja tutkimukseen kuluneesta ajasta. Ja kohdan 5 vastauksessa 1 lukee a) Tutkimukseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan. Tämän vuoksi toteutunut työaika tulee ilmetä työvuoroluettelossa (”listassa”) siten kuin se todellisuudessa on toteutunut 7.00–8.45 ja 9.30–15.00. Kun lista on kokonaan ”eletty”, työaika jää tämän henkilön osalta vajaaksi 45 minuuttia. Jos työntekijälle saman työaikajakson aikana muodostuu kysymyksessä mainittua ylimääräistä työtä 1 tunti, niin tästä osuudesta menee ensin säännöllisen työajan täyttöön vajaaksi jäänyt 45 minuuttia. Tämän jälkeen saadaan selville varsinainen ylityö. Tapauksessa ylityötä syntyy korvattavaksi ainoastaan 15 minuuttia. b) Työntekijän pitää ilmoittaa tulevasta lääkärin tutkimuksesta etukäteen työvuoroluettelon suunnittelijalle. Näin suunnittelija voi ottaa työntekijän tutkimukseen menon huomioon jo (mahdollisesti) seuraavaa työvuoroluetteloa suunnitellessaan ja pyrkiä suunnittelemaan ko. päivälle vapaapäivän tai pyrkiä suunnittelemaan työvuorot em. tutkimusaika huomioiden. Jos olet liittynyt liittoon, niin ota mitä pikimmiten yhteyttä luottamusmieheesi.
munmielestä
Vastattu