Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin! Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio oli 2 772 euroa vuonna 2016. Mediaaniansio kuvaa palkaa, jota pienempää palkkaa saa puolet ammattiryhmän palkan saajista. Peruspalkka puolestaan kuvaa paremmin alalle juuri valmistuneen aloituspalkkaa. Peruspalkka ei sisällä ammattiin mahdollisesti kuuluvia lisiä. Kokonaisansio kuvaa kaikkien ammatissa työskentelevien palkan keskiarvoa, joka sisältää kokemus- ja muut lisät.

Palkkataulukon lähde: Tilastokeskus

  Kokonaisansion  Peruspalkan Kokonaisansion
  mediaani keskiarvo keskiarvo
       
Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja 2083 1921 2072
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 2048 1911 2045
Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja 4128 3957 4059
Aikuiskoulutusopettaja 4159 3945 4064
Aikuiskoulutuspäällikkö 4670 4336 4685
Aikuiskoulutussihteeri 2450 2237 2482
Aikuislukion lehtori 4506 3156 4495
Aineenopettaja 3423 2832 3459
Aineopettaja 3824 2843 3609
Ajojärjestelijä 2853 2372 3127
Ala-asteen koulun rehtori 4961 4174 4973
Alue-esimies 3054 2818 3174
Aluearkkitehti 4417 3978 4423
Aluekehitysasiantuntija 4112 3646 4346
Aluekoordinaattori 3061 2988 3241
Aluepalopäällikkö 5152 3700 5063
Aluepäällikkö 4359 3786 4349
Aluesuunnittelija 3902 3319 3813
Aluevastaava 3472 3064 3500
Amanuenssi 2627 2334 2487
Ammatillinen ohjaaja 2292 2167 2350
Ammatinohjaaja 2785 2322 2841
Ammatinopettaja 3972 3597 3876
Ammattimies 2465 2060 2600
Ammattityöntekijä 2021 1807 2037
Apteekkari 6107 5325 6087
Apuhoitaja 2640 2148 2699
Apulaiskaupunginjohtaja 12341 10639 11234
Apulaisosastonhoitaja 3309 2771 3423
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa 3166 2687 3234
Apulaispalopäällikkö 4021 3167 4143
Apulaisrakennustarkastaja 3153 3013 3341
Apulaisrehtori 5088 4387 5097
Apulaisylihammaslääkäri 7764 5490 7859
Apulaisylilääkäri 8106 5888 8895
Apumies 1847 1851 1951
Apuohjaaja 1849 1801 1851
Apuvälinealan asiantuntija 2644 2479 2653
Apuvälinemekaanikko 2324 2041 2269
Arkistonhoitaja 2357 2186 2424
Arkistonsihteeri 2309 2183 2368
Arkistopäällikkö 3513 3390 3662
Arkistosihteeri 2389 2228 2472
Arkistotyöntekijä 2163 1907 2086
Arkkitehti 4027 3654 4104
Asemakaava-arkkitehti 4364 3946 4522
Asemakaavasuunnittelija 4192 3488 3963
Asemamestari 3920 2528 4117
Asentaja 2344 2029 2402
Asiakasmaksusihteeri 2493 2234 2493
Asiakasneuvoja 2390 2149 2398
Asiakasohjaaja 2798 2548 2811
Asiakaspalvelija 2284 1998 2301
Asiakaspalvelupäällikkö 3745 3519 3988
Asiakaspalvelusihteeri 2357 2123 2363
Asiakaspalveluvastaava 2910 2453 2847
Asiakaspäällikkö 4039 3647 4084
Asiakassihteeri 2362 2175 2402
Asiakasvastaava 3284 2989 3378
Asiakirjahallinnonsuunnittelija 3089 2817 3063
Asiakkuuspäällikkö 4725 4356 4987
Asianhallintapäällikkö 3403 3187 3566
Asianhallintasihteeri 2483 2319 2557
Asiantuntija 3594 3378 3694
Asiantuntijahoitaja 3140 2795 3265
Asiantuntijasairaanhoitaja 2865 2613 2925
Askartelunohjaaja 2380 2145 2402
Assistentti 2424 2196 2438
Asumisen ohjaaja 2957 2166 2976
Asumisneuvoja 2776 2591 2808
Asumisohjaaja 2750 2173 2782
Asumispalveluesimies 3206 2925 3267
Asumispalvelujen ohjaaja 2831 2339 2867
Asumispalveluvastaava 3592 3115 3566
Asumisyksikön esimies 3242 2895 3253
Asuntolanhoitaja 2300 1956 2347
Asuntolanohjaaja 2681 2089 2604
Asuntolaohjaaja 2489 2030 2536
Asuntosihteeri 2708 2399 2696
Atk-asiantuntija 3178 2972 3320
Atk-päällikkö 3710 3440 3753
Atk-pääsuunnittelija 4078 3490 3871
Atk-suunnittelija 3176 2868 3246
Atk-tukihenkilö 2501 2338 2546
Atk-vastaava 2705 2468 2705
Atk-yhdyshenkilö 2931 2623 2837
Audionomi 2767 2462 2884
Aulaemäntä 2128 1936 2075
Automaatioasentaja 2685 2213 2807
Automaatioinsinööri 3455 3138 3577
Autonasentaja 2390 2050 2278
Autonkuljettaja 2152 1920 2203
Avopalveluohjaaja 2884 2695 3014
Avustaja 2012 1851 2041
Avustaja päivähoidossa 1968 1845 1963
Avustava ohjaaja 1951 1866 2027
Bioanalyytikko 2689 2520 2829
Biologian ja maantieteen lehtori 3906 2871 3960
Controller 4019 3705 4114
Diabeteshoitaja 2753 2526 2821
Dieettikokki 2291 1965 2295
Elektroniikka-asentaja 2363 2160 2488
Elinkeinoasiamies 3938 3736 3895
Elinkeinojohtaja 5866 5445 5904
Elinkeinopäällikkö 4483 4291 4632
Elintarviketarkastaja 3332 2995 3350
Eläinlääkäri 3328 2560 3308
Eläintenhoitaja 2296 1956 2312
Emäntä 2410 2099 2432
Englannin ja ruotsinkielen lehtori 3895 2821 3880
Englanninkielen lehtori 3939 2848 3983
Ensihoitaja 3574 2395 3545
Ensihoitaja, hoitotaso 3564 2454 3598
Ensihoitaja, perustaso 3165 2157 3211
Ensihoitoesimies 3921 2710 3970
Ensihoitomestari 3950 3344 4139
Ensihoitopäällikkö 4597 3809 4721
Ensiviulun soittaja 3225 2556 3063
Erikoisammattimies 2567 2127 2722
Erikoishammaslääkäri 7123 4664 7136
Erikoiskirjastonhoitaja 2896 2567 2889
Erikoiskirjastovirkailija 2550 2241 2545
Erikoislääkäri 7975 5297 8572
Erikoisopettaja 3914 2924 3852
Erikoissairaanhoitaja 2892 2453 2946
Erikoissuunnittelija 3715 3406 3764
Erikoistutkija 3931 3345 3606
Erikoistuva fyysikko 3393 3309 3433
Erikoistuva hammaslääkäri 4435 3727 5087
Erikoistuva lääkäri 5820 3849 6060
Erityisasiantuntija 4008 3635 4064
Erityisavustaja 1980 1867 2006
Erityiskoulun rehtori 5292 4339 5380
Erityislastentarhan opettaja 2887 2570 2886
Erityisliikunnanohjaaja 2377 2192 2385
Erityisluokan opettaja 3875 2781 3837
Erityisluokanopett./erityisopettaja 3840 2744 3705
Erityisluokanopett.harjaantumisopetus 3898 2771 3893
Erityisluokanopett.sopeutumatt. opetus 3983 2836 4114
Erityisluokanopett.vammaisten opetus 3817 2773 3837
Erityisluokanopettaja 3568 2834 3598
Erityisluokanopettaja mukautettu opetus 4126 2804 4047
Erityisnuorisotyöntekijä 2449 2223 2472
Erityisohjaaja 2121 2035 2201
Erityisopettaja 3801 2952 3818
Erityisopettaja, ammattikoulussa 4183 2956 4216
Erityisopettaja,muu kuin peruskoulussa 3807 2869 3785
Erityisopettaja,peruskoulussa 3747 2830 3690
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 2476 2187 2444
Erityissosiaaliohjaaja 3120 2917 3172
Erityissosiaalityöntekijä 3445 3116 3436
Erityissuunnittelija 3967 3586 3967
Esikoulunopettaja 2852 2226 2875
Esiluokan opettaja 3103 2224 3057
Esiluokanopettaja 3029 2268 2988
Esimies 3121 2806 3238
Esiopettaja 3004 2261 2958
Etsivä nuorisotyöntekijä 2336 2229 2350
Etuuskäsittelijä 2356 2205 2396
Etuussihteeri 2469 2203 2420
Farmanomi 2302 2089 2265
Farmaseutti 2893 2636 2969
Fysiikan ja kemian lehtori 3976 2933 4047
Fysioterapeutti 2609 2409 2609
Fyysikko 5152 4542 5177
Geronomi 2770 2399 2803
Graafikko 2614 2461 2573
Graafinen suunnittelija 2878 2585 2898
HR-suunnittelija 3405 2976 3381
Hallimestari 2913 2212 2959
Hallinnollinen päiväkodin johtaja 3384 2939 3450
Hallinnollinen sihteeri 2729 2453 2747
Hallinnon sihteeri 2517 2263 2575
Hallinto- ja talousjohtaja 5445 5116 5453
Hallintoassistentti 2657 2412 2682
Hallintojohtaja 5273 5105 5517
Hallintolakimies 5248 4689 5110
Hallintopalvelusihteeri 2481 2221 2501
Hallintopäällikkö 4675 4333 4751
Hallintosihteeri 2767 2483 2829
Hallintoylihoitaja 6714 6075 6530
Hallintoylilääkäri 8606 7684 9426
Hammashoitaja 2327 2106 2365
Hammashuollon vastaanottoavustaja 2241 1967 2247
Hammaslääkäri 5843 3942 6079
Hankekoordinaattori 3116 2928 3096
Hankepäällikkö 4248 3901 4308
Hankesuunnittelija 3417 3088 3402
Hanketyöntekijä 2316 2175 2246
Hankinta-asiantuntija 3083 2831 3092
Hankintakoordinaattori 3345 3054 3384
Hankintapäällikkö 4385 4055 4466
Hankintasihteeri 2489 2272 2560
Hankintasuunnittelija 3224 2983 3272
Henkilökohtainen avustaja 2049 1886 2077
Henkilöstöasiainhoitaja 2493 2389 2665
Henkilöstöasiantuntija 3497 3117 3454
Henkilöstöassistentti 2710 2443 2742
Henkilöstöjohtaja 6216 5815 6203
Henkilöstökoordinaattori 3216 2942 3262
Henkilöstön kehittämispäällikkö 4648 4189 4577
Henkilöstöpalvelusihteeri 2353 2153 2426
Henkilöstöpäällikkö 5054 4596 5102
Henkilöstösihteeri 2842 2516 2897
Henkilöstösuunnittelija 3374 3026 3396
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 4048 2920 4049
Hoitaja 2670 2093 2696
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) 2687 2106 2725
Hoitaja, apuh.rinnastettava 2742 2083 2744
Hoitoapulainen 2182 1825 2198
Hoitoavustaja 1962 1809 2099
Hoitotyön esimies 3493 3178 3550
Hoitotyön johtaja 4149 3780 4214
Hoitotyöntekijä 2535 1840 2448
Hoiva-apulainen 1727 1748 1794
Hoiva-avustaja 2255 1874 2273
Hoivatyön esimies 3265 2971 3333
Hoivatyöntekijä 2457 1894 2443
Hr-asiantuntija 3397 3093 3456
Hr-sihteeri 2572 2278 2543
Huolto- ja korjausmies 2370 2102 2580
Huoltoasentaja 2330 2050 2519
Huoltoinsinööri 3449 3132 3533
Huoltomestari 3353 2705 3442
Huoltomies 2288 1922 2364
Huoltopäällikkö 3989 3416 4115
Huoltoteknikko 2992 2502 3206
Hygieniahoitaja 2888 2612 2911
Hyvinvointikoordinaattori 3566 3189 3451
IT-asiantuntija 2921 2710 3016
IT-koordinaattori 3451 3080 3367
IT-päällikkö 3789 3490 3901
IT-suunnittelija 3214 2897 3358
IT-tukihenkilö 2548 2316 2569
Ict-asiantuntija 2944 2692 3068
Ict-palveluvastaava 3740 3337 3853
Ict-pääsuunnittelija 3944 3466 3887
Ict-suunnittelija 3141 2787 3193
Ict-tukihenkilö 2414 2309 2453
Iltalukion lehtori 4733 3002 4835
Iltapäiväkerhon ohjaaja 2139 1984 2128
Iltapäivätoiminnan ohjaaja 2115 1945 2125
Iltavahtimestari 1931 1750 2012
Informaatikko 2879 2599 2890
Insinööri 3654 3107 3754
Intendentti 3554 3232 3581
Isännöitsijä 3244 2896 3348
It-pääsunnittelija 3505 3163 3542
It-vastaava 2457 2535 2763
Jalkaterapeutti 2543 2409 2544
Jalkojen hoitaja 2331 2114 2364
Johdon assistentti 2918 2630 3025
Johdon sihteeri 2777 2532 2882
Johtaja 5546 5314 5841
Johtajaopettaja 4688 3535 4737
Johtajaylilääkäri 10120 9840 11114
Johtava farmaseutti 3204 2897 3264
Johtava hammaslääkäri 7479 5708 7518
Johtava hoitaja 4223 3810 4277
Johtava lääkäri 8832 7961 9531
Johtava maatalouslomittaja 2504 2302 2544
Johtava ohjaaja 3292 2841 3392
Johtava opettaja 3973 2851 3790
Johtava palotarkastaja 4006 3375 4061
Johtava psykologi 4242 3878 4353
Johtava puheterapeutti 4048 3557 4111
Johtava rakennustarkastaja 4310 3884 4485
Johtava sosiaalityöntekijä 3874 3445 3909
Johtava ylihoitaja 5458 4711 5391
Johtava ylilääkäri 8927 8039 9243
Joukkoliikennesuunnittelija 4019 3270 3922
Järjestelmäasiantuntija 3024 2802 3167
Järjestelmäkoordinaattori 2850 2573 2892
Järjestelmäsuunnittelija 3303 2955 3448
Järjestelmätukihenkilö 2716 2525 2829
Järjestelmävastaava 3394 2857 3343
Järjestelyapulainen 1758 1738 1820
Järjestäjä 2282 2016 2351
Jätehuoltoasiamies 3028 2658 3169
Kaavasuunnittelija 3216 2880 3262
Kaavavalmistelija 2366 2230 2513
Kaavoittaja 3600 3257 3628
Kaavoitusarkkitehti 3980 3537 3991
Kaavoitusinsinööri 3725 3238 3721
Kaavoitusjohtaja 4870 3862 4480
Kaavoituspäällikkö 4834 4158 4820
Kaavoitussihteeri 2569 2350 2641
Kaavoitusteknikko 3391 2874 3440
Kahvilanhoitaja 2356 1916 2321
Kahvilatyöntekijä 2059 1808 2018
Kahvionhoitaja 2104 2038 2268
Kahviotyöntekijä 2126 1821 2110
Kalustonhoitaja 2340 1991 2478
Kalustonkunnostaja 2176 2012 2225
Kansainvälisten asioiden päällikkö 4796 4230 4624
Kansainvälistenasioiden koordinaattori 3374 3147 3393
Kansalaisopiston opettaja 2946 2437 2889
Kansalaisopiston rehtori 4531 4021 4564
Kansanopiston opettaja 3326 2817 3151
Kansliapäällikkö 6209 6159 6731
Kansliasihteeri 2845 2720 3091
Kanslisti 2362 2120 2383
Karjanhoitaja 2655 1994 2581
Kartanpiirtäjä 2357 2098 2372
Kartoittaja 2520 2201 2512
Karttatietokäsittelijä 2382 2056 2369
Kassanhoitaja 2379 1998 2390
Kasvatusohjaaja 2205 2211 2313
Katuinsinööri 3603 3298 3714
Katumestari 3379 2954 3734
Katupäällikkö 4405 3793 4406
Katutarkastaja 2835 2435 2702
Kauppaoppilaitoksen lehtori 4762 2966 4692
Kaupunginarkkitehti 4884 4337 5030
Kaupungineläinlääkäri 3455 2985 3820
Kaupungingeodeetti 5129 4456 5175
Kaupungininsinööri 5659 5010 5750
Kaupunginjohtaja 8922 9078 9436
Kaupunginjohtajan sihteeri 2983 2586 2991
Kaupunginkamreeri 4806 4449 4886
Kaupunginlakimies 5497 5024 5652
Kaupunginpuutarhuri 3533 3073 3589
Kaupunginsihteeri 5814 5132 5700
Kaupunkitarkastaja 4458 3990 4442
Kausityöntekijä 1726 1771 1801
Kehittäjä 2754 2478 2717
Kehittämisasiantuntija 3675 3152 3477
Kehittämisinsinööri 4052 3546 4099
Kehittämisjohtaja 5759 5548 6009
Kehittämiskoordinaattori 3451 3260 3514
Kehittämispäällikkö 4799 4337 4872
Kehittämissuunnittelija 3779 3375 3770
Kehitysinsinööri 3606 3353 3717
Kehitysjohtaja 6064 5603 6131
Kehityspäällikkö 4565 4081 4606
Kehitysvammahoitaja 2740 2059 2734
Kehitysvammaisten hoitaja 2281 2089 2388
Kehitysvammaisten ohjaaja 2416 2202 2446
Kehitysvammaisten päivähuolt. ohjaaja 2321 2113 2335
Kehitysvammaohjaaja 2419 2146 2449
Keittiöapulainen 2050 1821 2061
Keittiöapulainen-siivooja 1942 1797 1923
Keittiömestari 2603 2317 2767
Keittiöpäällikkö 2743 2327 2693
Keittiötyöntekijä 2020 1807 2037
Keittäjä 2233 1915 2272
Keittäjä-emäntä 2190 1964 2215
Keittäjä-siivooja 2103 1883 2088
Keittäjä-siivooja-talonmies 2096 1878 2141
Kemisti 5078 4380 5136
Kenttäjohtaja 4318 2869 4383
Kenttämestari 2703 2137 2676
Kentänhoitaja 2368 1909 2456
Kerho-ohjaaja 2136 1977 2159
Keskusarkistonhoitaja 2537 2238 2555
Keskusvarastonhoitaja 2302 2094 2353
Kielenkääntäjä 3029 2783 3041
Kieltenopettaja 3152 2586 3179
Kierrätyskeskuksen apulainen 1712 1727 1727
Kierrätyskeskustyöntekijä 1696 1758 1773
Kierrätystyöntekijä 1673 1675 1675
Kiertävä englanninkielen opettaja 3928 2814 3853
Kiertävä erityislastentarhan opettaja 2978 2625 2988
Kiertävä lastenhoitaja 2262 2100 2294
Kiertävä perhepäivähoitaja 2085 1884 2101
Kiinteistöapulainen 1696 1699 1707
Kiinteistöhuoltaja 2371 1938 2398
Kiinteistöhuoltomies 2369 1906 2396
Kiinteistöinsinööri 4273 3692 4191
Kiinteistöjohtaja 5788 5562 6024
Kiinteistömestari 3531 2913 3618
Kiinteistömies 2305 1800 2346
Kiinteistönhoitaja 2279 1939 2429
Kiinteistöpäällikkö 4175 3736 4410
Kiinteistörakennusmestari 3579 2951 3588
Kiinteistörekisterinhoitaja 2559 2230 2582
Kiinteistösihteeri 2533 2248 2609
Kiinteistötyönjohtaja 3024 2519 3163
Kiinteistötyöntekijä 1732 1717 1817
Kirjaaja 2477 2196 2479
Kirjanpitopäällikkö 3597 3242 3607
Kirjanpitäjä 2546 2290 2562
Kirjastoapulainen 1971 1925 2080
Kirjastoautonkuljettaja 2267 2024 2268
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija 2309 2096 2320
Kirjastoautovirkailija 2289 2077 2308
Kirjastoavustaja 2015 1833 2015
Kirjaston johtaja 2994 2872 3165
Kirjastonhoitaja 2619 2399 2636
Kirjastosihteeri 2349 2127 2405
Kirjastotoimenjohtaja 3259 3072 3434
Kirjastovirkailija 2290 2069 2289
Kirjastovirkailija-kuljettaja 2316 2105 2311
Kirvesmies 2414 2039 2446
Kitaransoitonopettaja 2965 2412 3206
Kliinisen hoitotyön asiantuntija 3660 3259 3732
Klinikkasihteeri 3001 2687 3026
Kodinhoitaja 2645 2080 2658
Kokki 2256 1936 2287
Kolmiperhehoitaja 2005 1820 2003
Kolmiperhepäivähoitaja 2043 1857 2045
Koneasentaja 2725 2232 2967
Koneenkuljettaja 2263 1959 2268
Konserttimestari 3975 3289 3889
Konservaattori 2366 2260 2450
Konsultoiva erityislastentarhanopettaja 3023 2712 3045
Koordinaattori 3121 2930 3209
Kotiavustaja 2294 1872 2313
Kotihoidon aluevastaava 3349 2985 3428
Kotihoidon esimies 3166 2876 3171
Kotihoidon johtaja 3694 3505 4005
Kotihoidon ohjaaja 3291 2856 3240
Kotihoidon palveluesimies 3192 2917 3199
Kotihoidon päällikkö 4058 3598 3964
Kotihoidonohjaaja 2986 2724 3019
Kotihoitaja 2486 2067 2457
Kotihoitopäällikkö 5098 4189 4897
Kotipalveluohjaaja 3052 2697 3045
Kotipalvelutyöntekijä 2231 1883 2241
Kotisairaanhoitaja 2729 2432 2649
Kotitalouden lehtori 3854 2780 3849
Kotiutushoitaja 2665 2420 2721
Kouluavustaja 2021 1885 2035
Kouluemäntä 2252 1921 2188
Kouluhuoltaja 1992 1797 1980
Kouluisäntä 2152 1963 2114
Koulukuraattori 3047 2812 3044
Koulunk.ohj. -aamu- ja iltapäivätoim.ohj 2202 2000 2246
Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj. 2052 1938 2139
Koulunkäynnin ohjaaja 2136 1916 2099
Koulunkäynninohjaaja 2083 1909 2075
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. 1984 1854 1984
Koulunkäyntiavustaja 2097 1916 2095
Koulunkäyntiohjaaja 2118 1925 2106
Kouluohjaaja 2346 2224 2404
Koulupsykologi 3458 3296 3474
Koulusihteeri 2359 2126 2375
Kouluterveydenhoitaja 2644 2426 2645
Koulutoimenjohtaja 5288 4973 5319
Kouluttaja 4278 3770 4110
Koulutusassistentti 2432 2234 2439
Koulutusjohtaja 5256 4695 5417
Koulutuskoordinaattori 3005 2841 3151
Koulutuspäällikkö 4810 4232 4781
Koulutussihteeri 2468 2245 2495
Koulutussuunnittelija 3379 3154 3443
Koulutustarkastaja 3706 3366 3723
Koulutyöntekijä 2047 1840 2051
Kriisityöntekijä 3307 2437 3413
Kuljetussuunnittelija 2839 2513 2764
Kuljetustyöntekijä 2251 1877 2261
Kulttuurijohtaja 5229 4697 5128
Kulttuuriohjaaja 2431 2164 2375
Kulttuurisihteeri 2777 2464 2757
Kulttuuritoimenjohtaja 3802 3356 3646
Kulttuurituottaja 2724 2519 2713
Kunnallistekniikan työntekijä 2202 1942 2211
Kunnaneläinlääkäri 3190 2419 3345
Kunnaninsinööri 4458 3877 4450
Kunnanjohtaja 6531 6579 6786
Kunnanrakennusmestari 3566 3165 3563
Kunnansihteeri 4372 4220 4516
Kunnossapitoinsinööri 3886 3266 3872
Kunnossapitomestari 3489 2895 3761
Kunnossapitopäällikkö 4308 3568 4245
Kunnossapitotyöntekijä 1812 1827 2042
Kuntatekniikan päällikkö 4182 3641 4270
Kuntayhtymän johtaja 8020 7816 8093
Kuntohoitaja 2367 2106 2380
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 2427 2301 2432
Kuntoutusohjaaja 2716 2438 2705
Kuntoutussuunnittelija 3319 2921 3290
Kuraattori 3113 2845 3077
Kurssisihteeri 2426 2227 2423
Kuulontutkija 2790 2420 2721
Kuvaamataidon lehtori 4139 2882 4040
Kuvaamataidonopettaja 2870 2337 2999
Kuvataideopettaja 2875 2480 2881
Kuvataiteen lehtori 4134 2897 4036
Kylvettäjä 2086 1853 2289
Kätilö 3292 2463 3295
Käyttöinsinööri 3611 3229 3917
Käyttömestari 3109 2520 3144
Käyttöpäivystäjä 3441 2286 3504
Käyttöpäällikkö 3966 3368 4172
Käyttöteknikko 3655 2636 3806
Käytönvalvoja 3224 2132 3189
Laaja-alainen erityisopettaja 3479 2826 3507
Laatupäällikkö 4454 4061 4478
Laborantti 2441 2180 2451
Laboratoriohoitaja 2781 2432 2889
Laitosapulainen 2055 1831 2113
Laitosasentaja 2634 2131 2793
Laitoshuoltaja 2107 1850 2167
Laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä 2166 1896 2190
Laitosmestari 3719 2384 3691
Laitosmies 2478 2004 2601
Laitospäällikkö 3421 3008 3832
Laitossiivooja 1967 1816 1981
Lakimies 4356 4159 4537
Lapsiperhetyöntekijä 2319 2116 2300
Laskenta-asiantuntija 3507 3077 3460
Laskentapäällikkö 4282 3849 4333
Laskentasihteeri 2495 2257 2539
Laskentasuunnittelija 3385 3101 3442
Laskuttaja 2716 2233 2574
Laskutussihteeri 2409 2166 2418
Lastenhoitaja 2298 2068 2318
Lastenhoitaja-päivähoitaja 2216 2048 2224
Lastenhoitaja/varahenkilö 2232 2104 2253
Lastenkodin johtaja 4096 3355 4108
Lastenkodin ohjaaja 3105 2255 3125
Lastenohjaaja 2215 2090 2238
Lastensuojelun perhetyöntekijä 2480 2360 2490
Lastentarhanopettaja 2612 2361 2608
Lastenvalvoja 3266 3035 3279
Lehtori 3907 2928 3952
Lehtori, ammatilliset aineet 4011 2928 4151
Lehtori, yhteiset aineet 3848 2893 3965
Liikenneinsinööri 3901 3479 3925
Liikenneopettaja 3046 2804 3039
Liikennesuunnittelija 3532 3054 3599
Liikunnan ja terveystiedon lehtori 3607 2841 3664
Liikunnan lehtori 3865 2872 3942
Liikunnanohjaaja 2357 2143 2382
Liikunnanopettaja 3083 2678 3155
Liikunnansuunnittelija 2856 2568 2793
Liikunta-alueiden hoitaja 2197 1935 2230
Liikuntakoordinaattori 2664 2520 2700
Liikuntaneuvoja 2243 2050 2152
Liikuntapaikanhoitaja 2468 1900 2544
Liikuntapaikkamestari 2822 2368 2908
Liikuntapaikkatyöntekijä 2065 1783 2049
Liikuntapaikkojen hoitaja 2333 1915 2417
Liikuntapalvelupäällikkö 3595 3251 3693
Liikuntapalveluvastaava 2600 2429 2693
Liikuntapäällikkö 3791 3202 3681
Liikuntasihteeri 2756 2486 2777
Liikuntasuunnittelija 2763 2499 2736
Liikuntatoimenjohtaja 3658 3279 3747
Lippukassanhoitaja 2428 1955 2430
Logistiikkapäällikkö 4463 3896 4756
Logistiikkatyöntekijä 2138 1930 2227
Logistikko 2083 2025 2250
Lomituspalveluesimies 2779 2465 2757
Lomituspalveluohjaaja 2687 2402 2721
Lomituspalvelupäällikkö 3240 2920 3299
Lukion ja peruskoulun yht. nuor. lehtori 4370 3092 4423
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori 4411 3040 4550
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori 4378 3019 4395
Lukion ja perusopetuksen lehtori 4501 3026 4479
Lukion ja perusopetuksen yht leht 4337 3049 4431
Lukion lehtori 4373 3039 4402
Lukion opinto-ohjaaja 4484 3706 4283
Lukion rehtori 5921 4922 5888
Lukion vanhempi lehtori 4615 3020 4719
Lukiosihteeri 2582 2148 2603
Lukoiokoulutuksen lehtori 4438 2955 4276
Luokanopettaja 3534 2710 3530
Lupa-arkkitehti 3745 3475 3929
Lupainsinööri 3719 3157 3658
Lupasihteeri 2425 2192 2470
Lupatarkastaja 3536 2971 3434
Lupavalmistelija 2992 2661 2942
Lvi-asentaja 2384 2120 2624
Lvi-insinööri 3769 3308 3791
Lvi-tarkastaja 3373 3008 3503
Lvi-teknikko 3415 2849 3569
Lähetti 1906 1774 1951
Lähiavustaja 2230 1867 2260
Lähihoitaja 2659 2092 2682
Lähihoitaja-kodinhoitaja 2456 2093 2473
Lähihoitaja-lastenhoitaja 2174 2081 2238
Lähihoitaja-perushoitaja 2684 2097 2769
Lähikasvattaja 3012 2156 3247
Lääketyöntekijä 2228 2061 2218
Lääkintäesimies 4304 2748 4281
Lääkintälaitemekaanikko 2733 2355 2742
Lääkintämestari 3787 3206 3914
Lääkintävahtimestari 2815 2203 2893
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 3511 2204 3319
Lääkintävoimistelija 2658 2414 2621
Lääkäri 5478 4222 5876
Maahanmuuttokoordinaattori 2941 2695 2877
Maakunta-arkkitehti 4491 4022 4531
Maakuntajohtaja 9187 9133 9523
Maalari 2286 1988 2252
Maankäyttöinsinööri 3903 3448 3950
Maankäyttöpäällikkö 4852 4039 4666
Maankäyttösihteeri 2544 2300 2565
Maanmittausinsinööri 3270 2904 3280
Maanmittausteknikko 3310 2866 3340
Maanrakennusammattimies 2179 1874 2188
Maanrakennusmestari 3429 2910 3477
Maantiedon ja biologian lehtori 4054 2841 3962
Maantiedon ja luonnonhistorianlehtori 3861 2889 3966
Maarakennusmestari 3545 3027 3684
Maaseutuasiamies 2932 2692 2971
Maaseutujohtaja 4019 3502 3966
Maaseutupäällikkö 3469 3201 3544
Maaseutusihteeri 2927 2619 2925
Maatalouslomittaja 2548 2007 2566
Maataloussihteeri 2962 2765 3073
Maisema-arkkitehti 3898 3518 3872
Maksuliikennesihteeri 2449 2177 2435
Maksuliikenteenhoitaja 2569 2336 2630
Maksuliikesihteeri 2382 2130 2352
Markkinointiassistentti 2500 2423 2467
Markkinointipäällikkö 3479 3323 3755
Markkinointisihteeri 2703 2422 2714
Markkinointisuunnittelija 2897 2659 2942
Matemaattisten aineiden lehtori 4009 2882 4094
Matemaattisten aineiden opettaja 4037 2836 4016
Matematiikan lehtori 3849 2857 3799
Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori 4196 2862 4143
Media-assistentti 2345 2255 2470
Mediatuottaja 2875 2544 2854
Metsä- ja puistotyöntekijä 1696 1757 1784
Metsänhoitotyöntekijä 1950 1877 2033
Metsätalousinsinööri 3471 3031 3477
Mielenterveyshoitaja 2963 2182 2974
Mielisairaanhoitaja 2863 2130 2904
Mikrotukihenkilö 2333 2241 2393
Mittamies 2180 1971 2248
Mittausetumies 2598 2223 2553
Mittausinsinööri 3535 3019 3558
Mittausmies 2370 2036 2340
Mittauspäällikkö 3981 3313 4009
Mittausteknikko 3241 2794 3258
Mittaustyönjohtaja 2672 2402 2743
Muistihoitaja 2622 2364 2596
Muistikoordinaattori 2764 2516 2770
Muistineuvoja 2830 2489 2820
Museoamanuenssi 2663 2469 2671
Museoapulainen 2005 1828 1981
Museoassistentti 2246 2032 2314
Museoavustaja 2151 1799 2152
Museoemäntä 2241 1988 2302
Museolehtori 2974 2699 2921
Museomestari 2337 2070 2377
Museonjohtaja 3588 3344 3674
Museonvalvoja 2036 1749 2114
Museosihteeri 2355 2094 2361
Museotoimenjohtaja 3811 3544 3888
Musiikin lehtori 3683 2695 3685
Musiikinopettaja 3071 2447 3033
Musiikkikoulun opettaja 2955 2420 2929
Musiikkileikkikoulun opettaja 2908 2429 2921
Musiikkiopiston lehtori 3206 2498 3160
Musiikkiopiston opettaja 3033 2426 3033
Musiikkiopiston rehtori 4640 4074 4548
Musiikkioppilaitoksen opettaja 3104 2352 3145
Musiikkiterapeutti 2820 2544 2835
Muusikko 2084 2165 2222
Myyntisihteeri 2479 2235 2514
Neuropsykologi 3989 3586 3928
Neuvoja 2534 2274 2592
Nuor ammattimies 2272 1961 2294
Nuoriso-ohjaaja 2357 2144 2382
Nuorisonohjaaja 2560 2211 2567
Nuorisosihteeri 2762 2466 2757
Nuorisotoimenjohtaja 3725 3512 3975
Nuorisotyöntekijä 2348 2152 2372
Näyttelijä 3025 2583 3043
Näyttelymestari 2467 2034 2390
Näyttämömestari 2849 2214 2906
Näyttämömies 2604 2153 2643
Obduktiopreparaattori 2577 2315 2507
Ohjaaja 2621 2169 2672
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa) 2616 2123 2630
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa) 3135 2316 3093
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa) 2790 2214 2816
Ohjelmistoasiantuntija 2958 2612 2933
Ohjelmistosuunnittelija 3776 3435 3800
Ompelija 2160 1912 2099
Opettaja 4145 3675 4042
Opetushoitaja 3347 2931 3382
Opetuspäällikkö 5106 4509 5135
Opinto-ohjaaja 4094 3434 4042
Opintosihteeri 2349 2148 2372
Opiston sihteeri 2362 2069 2338
Opistosihteeri 2360 2136 2394
Oppilaanohjauksen lehtori 3649 3199 3730
Oppilaiden ohjaaja 2363 2185 2513
Oppisopimusjohtaja 5247 4831 5291
Oppisopimusneuvoja 2384 2211 2399
Optikko 3074 2830 3108
Osa-aikainen opettaja 4199 3795 4105
Osastoapulainen 2288 1839 2298
Osastofarmaseutti 2805 2654 2855
Osastonhoitaja 3314 2976 3386
Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa 3394 2956 3428
Osastonhoitaja, huoltolaitoksessa 3458 2987 3421
Osastonhoitaja, muu 3333 2965 3354
Osastonhoitaja, sairaalassa 3634 3158 3719
Osastonjohtaja 2929 2961 3300
Osastonlääkäri 7439 5086 7937
Osastonsihteeri 2349 2131 2431
Osastonylilääkäri 9150 6245 9925
Osastopäällikkö 5650 5644 5980
Osastosihteeri 2400 2159 2481
Ostaja 2648 2477 2796
Paikkatietoasiantuntija 3585 3104 3534
Paikkatietoinsinööri 3431 3067 3504
Paikkatietokäsittelijä 2412 2106 2427
Paikkatietosuunnittelija 3005 2637 3062
Pajaohjaaja 2154 2113 2227
Pakolaisohjaaja 2522 2392 2530
Palkanlaskija 2531 2295 2570
Palkkakirjanpitäjä 2456 2255 2524
Palkkasihteeri 2495 2255 2528
Paloesimies 3815 2377 3852
Paloinsinööri 3944 3306 4089
Palomestari 4372 2928 4320
Palomies 3168 2001 3176
Palomies-kalustonhoitaja 2909 2006 2959
Palomies-sairaankuljettaja 3300 2133 3277
Palopäällikkö 4737 3432 4802
Palotarkastaja 3286 2878 3444
Palvelualuejohtaja 6410 6354 6888
Palveluasiantuntija 2475 2249 2589
Palveluasumisen esimies 3202 2948 3308
Palveluavustaja 1878 1784 1913
Palveluesimies 3223 2864 3228
Palvelujohtaja 5548 5160 5469
Palvelukeskuksen johtaja 3371 3191 3615
Palvelukodin johtaja 3316 2836 3323
Palvelukoordinaattori 3138 2737 3089
Palveluneuvoja 2390 2151 2398
Palveluohjaaja 2686 2439 2683
Palvelupäällikkö 4016 3703 4191
Palvelusihteeri 2339 2120 2366
Palvelussuhdeasiantuntija 3212 2923 3268
Palvelussuhdepäällikkö 4600 4119 4521
Palvelussuhdesihteeri 2661 2295 2618
Palvelusuunnittelija 3136 2807 3139
Palvelutyöntekijä 1959 1809 1972
Palveluvastaava 2202 2193 2478
Pedagoginen informaatikko 2931 2726 3079
Pelastusjohtaja 6443 5824 6580
Pelastuspäällikkö 5491 4328 5773
Perheneuvoja 3493 3132 3456
Perheohjaaja 2538 2343 2564
Perhepäivähoidon ohjaaja 3177 2814 3169
Perhepäivähoitaja 1940 1766 1974
Perheterapeutti 3212 2931 3227
Perhetyön ohjaaja 2532 2345 2562
Perhetyöntekijä 2367 2204 2397
Perintäsihteeri 2356 2143 2334
Perushoitaja 2847 2121 2863
Peruskoulujen ja lukion yhteinen lehtori 3848 2850 3845
Peruskoulun aineenopettaja 3864 2811 3803
Peruskoulun ala-asteen johtaja 4675 3129 4639
Peruskoulun ala-asteen rehtori 5069 4191 5077
Peruskoulun ja lukion yht. lehtori 3944 2874 3977
Peruskoulun johtaja 4746 3438 4803
Peruskoulun johtaja-opettaja 4598 3152 4567
Peruskoulun lehtori 3885 2834 3878
Peruskoulun luokanopettaja 3476 2686 3462
Peruskoulun opettaja 3793 2843 3809
Peruskoulun rehtori 5229 4419 5249
Peruskoulun yläasteen rehtori 5404 4621 5455
Perusopetuksen apulaisrehtori 4768 4019 4829
Perusopetuksen erityisluokanopettaja 3945 2857 3932
Perusopetuksen erityisopettaja 3802 2910 3750
Perusopetuksen ja lukion lehtori 3965 2859 3947
Perusopetuksen lehtori 3911 2867 3923
Perusopetuksen luokanopettaja 3566 2744 3574
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 3241 2763 3319
Perusopetuksen rehtori 5411 4500 5394
Perusturvajohtaja 5440 5295 5694
Pesulanhoitaja 2087 1879 2091
Pesulatyöntekijä 1915 1772 1891
Pianonsoitonlehtori 3329 2476 3324
Pianonsoitonopettaja 3077 2404 3063
Pieneläinhoitaja 2112 1948 2100
Piirtäjä 2442 2056 2462
Potilasasiamies 3696 3287 3629
Potilaskuljettaja 2402 2051 2443
Praktikkoeläinlääkäri 3071 2507 3238
Projekti-insinööri 3690 3265 3674
Projektiasiantuntija 3266 2982 3282
Projektiassistentti 2347 2234 2380
Projektijohtaja 5258 5136 5681
Projektikoordinaattori 3288 3120 3318
Projektinjohtaja 4655 4236 4934
Projektipäällikkö 3916 3644 4010
Projektisihteeri 2611 2425 2641
Projektisuunnittelija 3116 2939 3121
Projektityöntekijä 2621 2562 2694
Projektivastaava 3545 3192 3368
Prosessinhoitaja 3281 2078 3306
Proviisori 4179 3895 4216
Psykiatrian sairaanhoitaja 2603 2402 2595
Psykiatrinen sairaanhoitaja 2700 2458 2710
Psykologi 3541 3373 3612
Psykoterapeutti 3807 3345 3834
Puhdistamon hoitaja 3270 2212 3224
Puhdistamonhoitaja 3001 2401 3349
Puhelunvälittäjä 2466 2061 2492
Puhelupalvelusihteeri 2192 2047 2178
Puheterapeutti 3328 3089 3333
Puhevammaisten tulkki 2681 2421 2653
Puisto- ja puutarhatyöntekijä 1956 1839 1959
Puistomestari 3031 2633 3052
Puistopuutarhuri 2578 2180 2475
Puistotyönjohtaja 2760 2331 2716
Puistotyöntekijä 1726 1720 1797
Putkiasentaja 2572 2125 2661
Putkimestari 4072 2852 4246
Puuseppä 2290 2014 2260
Puutarhuri 2432 2206 2508
Pysäköinnintarkastaja 2201 1999 2254
Päihdehuollon ohjaaja 2983 2120 2968
Päihdetyöntekijä 2715 2470 2684
Päivystäjä 2886 1976 2828
Päivystävä sairaanhoitaja 3677 2679 3743
Päivähoidon aluejohtaja 3341 3025 3381
Päivähoidon aluevastaava 3435 3155 3612
Päivähoidon avustaja 1962 1801 1953
Päivähoidon johtaja 3321 3105 3510
Päivähoidon ohjaaja 3114 2782 3124
Päivähoitaja 2268 2053 2280
Päivähoitoapulainen 1864 1791 1855
Päivähoitoavustaja 1966 1837 1968
Päivähoitotyöntekijä 2003 1826 1967
Päiväkeskustyöntekijä 2238 2034 2206
Päiväkodin johtaja 3307 2927 3328
Päiväkodin opettaja 2542 2336 2534
Päiväkotiapulainen 1969 1820 1988
Päiväkotiavustaja 1933 1839 1974
Päiväkotityöntekijä 2025 1826 2035
Päivätoiminnan ohjaaja 2438 2193 2470
Pääkassanhoitaja 2566 2322 2622
Pääkirjanpitäjä 2924 2620 2967
Pääkäyttäjä 2874 2489 2853
Pääluottamusmies 3491 2684 3573
Pääluottamusmies (päätoiminen) 3062 2638 3222
Pääsuunnittelija 3993 3559 4234
Rahoituspäällikkö 5210 4959 5367
Rahoitussihteeri 2704 2465 2817
Rakenneinsinööri 3969 3501 3958
Rakennusammattimies 2392 2133 2418
Rakennusarkkitehti 3860 3305 3969
Rakennusinsinööri 3587 3141 3587
Rakennusmestari 3322 2875 3453
Rakennuspäällikkö 4613 3925 4713
Rakennustarkastaja 3660 3271 3776
Rakennustyömies 1983 1878 1993
Rakennustöiden valvoja 3490 3028 3511
Rakennuttaja 3695 3343 3804
Rakennuttajainsinööri 3910 3452 4020
Rakennuttajapäällikkö 4844 4054 4808
Rakennuttajavalvoja 3578 3044 3472
Rakennuttamispäällikkö 5166 4738 5243
Ratkaisuasiantuntija 4214 3596 3981
Ravintolapäällikkö 2862 2610 3025
Ravintolatyöntekijä 1934 1790 1942
Ravitsemisesimies 2602 2251 2661
Ravitsemispäällikkö 2767 2525 2916
Ravitsemistyönjohtaja 2569 2266 2658
Ravitsemistyöntekijä 2193 1870 2215
Ravitsemistyöntekijä, siivooja 1991 1831 2008
Ravitsemistyöntekijä/laitoshuoltaja 2037 1864 2099
Ravitsemistyöohjaaja 2371 2139 2425
Ravitsemussuunnittelija 3483 3105 3980
Ravitsemusterapeutti 3346 3121 3368
Ravitsemustyöntekijä 2097 1858 2106
Rehtori 5351 4496 5384
Rekrytoija 2752 2595 2861
Rekrytointiasiantuntija 3117 2808 3107
Rekrytointipäällikkö 4368 4117 4509
Rekrytointisihteeri 2568 2312 2563
Reskontrakirjanpitäjä 2409 2209 2393
Reskontranhoitaja 2413 2252 2486
Riskienhallintapäällikkö 4788 3949 4862
Ruiskumestari 4077 2491 4169
Ruoanjakaja 2044 1857 2050
Ruoanjakaja-siivooja 2009 1787 1988
Ruokahuoltopäällikkö 3133 2685 3045
Ruokapalveluesimies 2509 2224 2554
Ruokapalveluohjaaja 2870 2509 2875
Ruokapalvelupäällikkö 3230 2926 3307
Ruokapalvelutyönjohtaja 2646 2096 2516
Ruokapalvelutyöntekijä 2089 1833 2110
Ruokapalvelutyöntekijä-siivooja 1997 1815 1970
Ruokapalveluvastaava 2107 1913 2151
Ruotsin- ja englanninkielen lehtori 3890 2870 3947
Ruotsin- ja saksankielen lehtori 4316 2863 4220
Ruotsinkielen lehtori 4173 2865 4227
Ryhmäavustaja 2009 1852 2000
Ryhmäesimies 3389 2485 3292
Ryhmäperhepäivähoitaja 2101 1882 2108
Röntgenhoitaja 2942 2475 3065
Sairaala-apulainen 2242 1824 2276
Sairaalafyysikko 4878 4386 4983
Sairaalageneetikko 4759 4130 4527
Sairaalahuoltaja 2247 1839 2268
Sairaalainsinööri 4675 3946 4720
Sairaalakemisti 4978 4473 5050
Sairaalalääkäri 4235 3973 5624
Sairaalamikrobiologi 4861 4477 5023
Sairaanhoitaja 3058 2441 3119
Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja 2751 2461 2794
Sairaankuljettaja 2911 2156 2906
Seka- ja aputyöntekijä 1696 1705 1769
Sihteeri 2486 2236 2541
Siistijä 2004 1846 2007
Siivooja 1995 1822 2014
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä 2021 1814 1995
Siivooja-valvoja 2018 1784 1987
Siivouspalveluesimies 2700 2410 2772
Siivouspäällikkö 3529 3080 3562
Siivoustyönjohtaja 2716 2413 2787
Siivoustyönohjaaja 2379 2167 2418
Sisäinen tarkastaja 4308 3936 4312
Sivistysjohtaja 5504 5154 5501
Sivistystoimen hallinnollinen johtaja 5152 4954 5390
Sivistystoimen johtaja 5241 5280 5776
Soittaja 2801 2387 2944
Soolosellisti 3379 2929 3439
Sopimussihteeri 2493 2431 2622
Sosiaali- ja terveysjohtaja 6046 6125 6675
Sosiaaliasiamies 3525 3276 3666
Sosiaalijohtaja 4666 4464 4916
Sosiaalikasvattaja 2760 2272 2799
Sosiaalineuvoja 2887 2684 2851
Sosiaaliohjaaja 2611 2427 2651
Sosiaalipalveluohjaaja 2877 2630 2886
Sosiaalipalvelupäällikkö 4806 4059 4723
Sosiaaliterapeutti 3234 2838 3148
Sosiaalityön johtaja 4246 3850 4410
Sosiaalityöntekijä 3264 3022 3321
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja 3362 3065 3557
Sovellusasiantuntija 3037 2741 3086
Sovelluskoordinaattori 2785 2587 2913
Sovellusneuvoja 2783 2553 2803
Sovellussuunnittelija 3539 3243 3635
Sovittelunohjaaja 2590 2393 2576
Sovitteluohjaaja 2736 2512 2708
Suuhygienisti 2655 2434 2701
Suunnittelija 3257 2967 3328
Suunnittelija-opettaja 3531 2817 3491
Suunnittelijaopettaja 3707 2898 3602
Suunnitteluassistentti 2416 2084 2420
Suunnitteluavustaja 2411 2115 2438
Suunnitteluhortonomi 3232 2874 3226
Suunnitteluinsinööri 3697 3214 3708
Suunnittelujohtaja 5913 5469 6020
Suunnittelukoordinaattori 3689 3437 3734
Suunnittelupäällikkö 4734 4244 4853
Suunnittelurakennusmestari 3136 2719 3270
Suunnittelusihteeri 2806 2606 2949
Suurtalousesimies 2440 2203 2474
Suurtalouskokki 2260 1941 2291
Sähköasentaja 2563 2161 2785
Sähköinsinööri 3907 3273 3991
Sähkömestari 3474 2794 3972
Sähköteknikko 3428 2918 3557
Taideaineiden opettaja 3074 2591 3223
Talonmies 2233 1920 2388
Talonmies-kiinteistönhoitaja 2595 1997 2577
Talonmies-vahtimestari 2192 1900 2382
Talonrakennusmestari 3436 2975 3509
Taloudenhoitaja 3099 2900 3316
Talous- ja hallintojohtaja 6435 5824 6333
Talous- ja hallintopäällikkö 4488 4247 4657
Talous- ja hallintosihteeri 2773 2626 2918
Talous- ja velkaneuvoja 2926 2691 2997
Talousasiantuntija 3287 2971 3345
Talousassistentti 2410 2253 2491
Talousjohtaja 5890 5623 6045
Talouspalvelusihteeri 2291 2109 2316
Talouspäällikkö 4388 3952 4426
Taloussihteeri 2555 2362 2660
Taloussuunnittelija 3468 3098 3475
Taloussuunnittelupäällikkö 5099 4551 5203
Tarjoilija 2202 1907 2265
Tarkastaja 2946 2741 3039
Tarkastusinsinööri 3757 3305 3787
Tarkastuspäällikkö 4974 4473 4909
Tarkastusrakennusmestari 3401 2951 3555
Teatterinjohtaja 5143 4888 5144
Tehostemestari 2780 2173 2795
Teknikko 3456 2789 3475
Tekninen asiantuntija 3276 2888 3344
Tekninen assistentti 2344 2111 2345
Tekninen avustaja 2347 2069 2360
Tekninen isännöitsijä 3434 2979 3512
Tekninen johtaja 5017 4675 5158
Tekninen päällikkö 4854 4054 4913
Tekninen sihteeri 2497 2263 2573
Teknisen työn lehtori 3897 2803 3882
Teknisten aineiden opettaja 3735 2688 3718
Tekstiilihuoltaja 1998 1820 2027
Tekstiilikäsityönopettaja 3045 2478 3180
Tekstiilityön lehtori 3852 2804 3851
Tekstiilityönopettaja 2975 2516 3165
Tekstinkäsittelijä 2234 2039 2321
Terveydenhoitaja 2678 2451 2689
Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja 2676 2434 2605
Terveydenhuoltosihteeri 2391 2088 2375
Terveysinsinööri 3310 2911 3379
Terveyskeskuksen hammaslääkäri 5761 3863 5875
Terveyskeskusavustaja 2354 2104 2378
Terveyskeskusavustaja vastaanottoapul. 2381 2069 2335
Terveyskeskushammaslääkäri 6044 3915 6137
Terveyskeskuslääkäri 6313 4664 6535
Terveyskeskuspsykologi 3549 3395 3649
Terveystarkastaja 3104 2784 3124
Terveysvalvonnan johtaja 5585 5175 5669
Tiedottaja 3154 2958 3227
Tiedotussihteeri 2677 2482 2775
Tiemestari 3433 2964 3731
Tietoasiantuntija 3065 2794 3169
Tietohallintoasiantuntija 3419 3223 3517
Tietohallintojohtaja 5882 5547 5967
Tietohallintokoordinaattori 3781 3457 3815
Tietohallintopäällikkö 4583 4073 4544
Tietohallintosihteeri 2612 2325 2627
Tietohallintosuunnittelija 3559 3287 3659
Tietojenkäsittelyn suunnittelija 3410 3133 3417
Tietojärjestelmäasiantuntija 3257 2874 3226
Tietojärjestelmäpäällikkö 5011 4502 5152
Tietojärjestelmäsuunnittelija 3481 3112 3689
Tietopalvelupäällikkö 4465 3923 4325
Tietopalvelusihteeri 2399 2190 2417
Tietopalveluvirkailija 2398 2134 2442
Tietotekniikka-asiantuntija 3266 2876 3234
Tietotekniikkasuunnittelija 3438 3001 3535
Tiimiesimies 2983 2556 3029
Tiiminvetäjä 3166 2632 3115
Tiimipäällikkö 4535 3920 4585
Tiimivastaava 3087 2854 3387
Tilahuoltaja 1990 1806 1980
Tilapalvelupäällikkö 4454 3971 4520
Tilastosihteeri 2664 2315 2624
Toimialajohtaja 7959 7560 8416
Toimialasihteeri 2463 2349 2631
Toiminnanjohtaja 3406 3029 3374
Toiminnanohjaaja 2492 2272 2526
Toimintaterapeutti 2609 2433 2613
Toimintayksikön esimies 3529 3180 3510
Toimistoapulainen 1942 1869 1922
Toimistoarkkitehti 3534 3207 3591
Toimistoesimies 2782 2394 2838
Toimistoinsinööri 3328 3037 3502
Toimistonhoitaja 2499 2281 2592
Toimistopäällikkö 4593 3821 4413
Toimistorakennusmestari 3065 2728 3289
Toimistosihteeri 2381 2164 2418
Toimistotyöntekijä 2016 1954 2044
Toimistovahtimestari 2148 1955 2120
Toimistovirkailija 2255 2066 2279
Toimitilahuoltaja 2047 1860 2053
Toimitilapäällikkö 4921 4198 4894
Toimitusinsinööri 3354 2949 3443
Toimitusjohtaja 7330 7379 7791
Toimitusvalmistelija 2506 2126 2486
Tontti-insinööri 3792 3271 3757
Torinvalvoja 1723 1661 1848
Traktorinkuljettaja 2152 1896 2338
Tukipalvelupäällikkö 4491 4010 4605
Tulkki 2534 2290 2586
Tulosaluejohtaja 6551 6024 6312
Tulosaluesihteeri 2374 2195 2402
Tuntiopettaja 3509 2786 3511
Tuntiopettaja (päätoiminen) 3396 2740 3412
Tuotantoassistentti 2573 2278 2585
Tuotantopäällikkö 4686 3943 4882
Tuotepäällikkö 4127 3591 4054
Tuottaja 2781 2618 2832
Turvallisuuskouluttaja 2957 2649 2996
Turvallisuuspäällikkö 4402 3865 4329
Tutkija 2960 2935 3252
Tutkimusapulainen 2362 2112 2364
Tutkimusavustaja 2484 2317 2474
Tutkimushoitaja 2931 2663 3056
Tutkimuskoordinaattori 3439 3107 3457
Tutkimuspäällikkö 4435 4112 4606
Tutkimussihteeri 2431 2324 2577
Työ- ja yksilövalmentaja 2277 2129 2325
Työelämävalmentaja 2925 2720 2845
Työfysioterapeutti 2735 2483 2723
Työhyvinvointikoordinaattori 3606 3167 3492
Työhyvinvointipäällikkö 4409 3919 4406
Työhönvalmentaja 2463 2359 2493
Työllisyyskoordinaattori 2969 2745 2979
Työllisyyspäällikkö 3802 3410 3753
Työllisyyssihteeri 2549 2363 2565
Työmaamestari 3191 2848 3506
Työmaapäällikkö 3604 3057 3823
Työmaavalvoja 3677 3000 3514
Työn- ja askartelunohjaaja 2698 2105 2727
Työnjohtaja 2905 2459 2945
Työnohjaaja 2305 2075 2282
Työnohjaaja, sairaalassa ja huoltolait 2483 2195 2532
Työnohjaaja, siivoustoimessa 2414 2146 2444
Työnsuunnittelija 2110 2101 2221
Työpaikkaohjaaja 2521 2257 2551
Työpajan ohjaaja 2285 2088 2265
Työpajan työntekijä 1727 1727 1776
Työpajaohjaaja 2262 2152 2278
Työpäällikkö 3817 3316 3968
Työsuojelupäällikkö 4109 3665 4098
Työsuojeluvaltuutettu 3170 2617 3266
Työsuojeluvaltuutettu (päätoiminen) 3049 2450 3160
Työterveyshoitaja 2783 2533 2796
Työterveyslääkäri 6994 6043 6953
Työterveyspsykologi 3754 3408 3850
Työterveyssihteeri 2355 2123 2345
Työtoiminnan ohjaaja 2286 2137 2312
Työvalmentaja 2364 2198 2351
Työvoimasuunnittelija 2797 2826 3111
Työväenopiston opettaja 3264 2520 3351
Työväenopiston rehtori 4905 4403 5019
Uimahallityöntekijä 2209 1819 2237
Uimaopettaja 2240 1996 2300
Uimaopettaja-valvoja 2299 1981 2351
Uinnin valvoja 2262 1891 2299
Uinninvalvoja 2143 1815 2160
Uinninvalvoja-liikunnanohjaaja 2509 2060 2520
Uinninvalvoja-ohjaaja 2329 1929 2368
Ulkoaluetyöntekijä 1740 1763 1854
Ulkoilualueiden hoitaja 2194 1938 2250
Ulkoilupaikkojen hoitaja 2184 1909 2159
Urasuunnittelija 2560 2489 2656
Urheilualueiden hoitaja 2326 1926 2404
Urheilukentän hoitaja 2177 1844 2256
Urheilulaitoksen hoitaja 2507 1805 2509
Uskonnon lehtori 3873 2887 4016
Vahtimestari 2145 1900 2242
Vajaamielishoitaja 2808 2086 2831
Valaistusmestari 3037 2199 3196
Valmentaja 3059 2880 3140
Valmistavan opetuksen opettaja 3684 2956 3623
Valokuvaaja 2475 2335 2509
Valomies 2481 2078 2498
Valvoja 3036 2371 3000
Valvontaeläinlääkäri 4696 4528 4677
Valvontainsinööri 3495 3164 3490
Vammaispalvelunohjaaja 2698 2209 2657
Vammaispalveluohjaaja 2654 2436 2753
Vammaisten avustaja/ohjaaja 2742 2022 2686
Vanh ammattimies 2423 2028 2632
Vanh lehtori 4460 3008 4540
Vanhainkodin johtaja 3234 2873 3247
Vanhustyön johtaja 3792 3407 3799
Vanhustyöntekijä 2429 1881 2414
Vapaa-aikaohjaaja 2224 2118 2279
Vapaa-aikapäällikkö 3441 3073 3502
Vapaa-aikasihteeri 2648 2404 2730
Vapaa-aikatoimen johtaja 3323 3034 3489
Vapaa-ajan ohjaaja 2402 2171 2414
Varastomies 2343 1963 2369
Varastonhoitaja 2302 2060 2356
Varastopäällikkö 3095 2657 3176
Varastotyöntekijä 2022 1874 2041
Varaäänenjohtaja 2953 2504 2986
Varhaiserityisopettaja 2900 2623 2918
Varhaiskasvatuksen alue-esimies 3147 2801 3126
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja 3391 3033 3331
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 5070 4579 4826
Varhaiskasvatuksen asiantuntija 3753 3298 3772
Varhaiskasvatuksen avustaja 2128 1981 2165
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 2854 2583 2855
Varhaiskasvatuksen esimies 3409 3046 3462
Varhaiskasvatuksen johtaja 4127 4108 4654
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja 3332 3091 3458
Varhaiskasvatuksen päällikkö 3838 3409 3844
Varhaiskasvatusjohtaja 3737 3553 4076
Varhaiskasvatuspäällikkö 3795 3598 4056
Varhaiskasvatusyksikön johtaja 3438 3039 3430
Vastaanoton hoitaja 2408 2268 2477
Vastaanottoavustaja 2191 1878 2321
Vastaanottohoitaja 2369 2140 2384
Vastaanottosihteeri 2324 2103 2328
Vastaava farmaseutti 3289 2921 3417
Vastaava fysioterapeutti 3133 2813 3208
Vastaava hammashoitaja 2755 2445 2852
Vastaava hammaslääkäri 6695 5005 6872
Vastaava hoitaja 3018 2566 3023
Vastaava kirjastonhoitaja 2758 2553 2777
Vastaava kirjastovirkailija 2476 2167 2439
Vastaava kokki 2382 2016 2373
Vastaava koulukuraattori 3204 2998 3252
Vastaava kuraattori 3196 2935 3210
Vastaava lastentarhanopettaja 2786 2485 2814
Vastaava liikunnanohjaaja 2350 2235 2445
Vastaava mestari 3367 2938 3447
Vastaava nuoriso-ohjaaja 2650 2202 2646
Vastaava ohjaaja 2972 2550 3033
Vastaava palveluneuvoja 2865 2402 2925
Vastaava psykologi 3888 3632 3962
Vastaava päiväkodinopettaja 2741 2448 2725
Vastaava rakennusmestari 3652 2957 3797
Vastaava ravitsemistyöntekijä 2365 1999 2371
Vastaava ruoanjakaja 2183 1892 2169
Vastaava ruokapalvelutyöntekijä 2226 1913 2203
Vastaava ryhmäperhepäivähoitaja 2278 2027 2309
Vastaava sairaanhoitaja 3060 2599 3100
Vastaava sosiaalityöntekijä 3664 3278 3752
Vastaava suuhygienisti 2893 2682 3005
Vastaava terveydenhoitaja 3079 2698 3075
Vastaava toimintaterapeutti 3321 2943 3324
Vastaava työnjohtaja 3540 2799 3658
Vastaava työterveyshoitaja 3552 3008 3558
Vastaava vahtimestari 2616 2181 2674
Velkaneuvoja 2924 2718 2925
Verkkotiedottaja 2960 2733 2944
Verkostoinsinööri 3606 3170 3925
Verkostopäällikkö 5153 3664 4978
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja 2790 2033 2860
Vesihuoltoasentaja 2576 2059 2842
Vesihuoltoinsinööri 3895 3193 4019
Vesihuoltolaitoksen hoitaja 2917 2077 2958
Vesihuoltopäällikkö 4167 3612 4259
Vesilaitoksen hoitaja 2935 2089 2897
Viestintäassistentti 2775 2402 2628
Viestintäjohtaja 5875 5697 5996
Viestintäkoordinaattori 2879 2747 3019
Viestintäpäällikkö 4336 3937 4386
Viestintäsihteeri 2624 2390 2662
Viestintäsuunnittelija 3140 2847 3141
Viheraluehoitaja 2332 2046 2316
Virastomestari 2236 1953 2242
Virikeohjaaja 2238 1985 2186
Viriketoiminnan ohjaaja 2256 2042 2249
Viulunsoiton opettaja 3178 2392 3141
Vuoromestari 3999 2385 3789
Vuorovaikutussuunnittelija 3308 3027 3353
Välinehuoltaja 2156 1925 2219
Yhdistelmätyöntekijä 2009 1847 1989
Yhdyskuntatekniikan päällikkö 4667 3951 4516
Yhteinen opettaja 3905 2776 3838
Yhtenäiskoulun rehtori 5787 4756 5811
Yhteyspäällikkö 4173 3928 4386
Yksikön esimies 3207 3014 3316
Yksikön johtaja 3282 3523 3871
Yksikön päällikkö 5012 4302 5178
Yksilövalmentaja 2476 2308 2488
Yksilövalmentaja (nuorten työpaja) 2405 2277 2434
Yleiskaavasuunnittelija 3810 3439 3714
Ylifyysikko 6469 5930 6977
Ylihammaslääkäri 7590 6116 7828
Ylihoitaja 4885 4354 4926
Ylikemisti 6408 5634 6737
Ylilääkäri 8807 6862 9795
Ylipalomies 3382 2086 3398
Ylläpitovalvoja 3025 2754 3054
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori 3961 2835 3936
Yläasteen koulun rehtori 5660 4813 5645
Ympäristö- ja terveystarkastaja 3211 2729 3125
Ympäristöasiantuntija 3783 3374 3817
Ympäristöinsinööri 3377 3027 3442
Ympäristöjohtaja 6109 5513 5989
Ympäristönsuojelupäällikkö 4575 4096 4656
Ympäristönsuojelusihteeri 3325 2976 3355
Ympäristönsuojelusuunnittelija 3493 3109 3562
Ympäristönsuojelutarkastaja 3520 3085 3493
Ympäristöpäällikkö 4287 3730 4322
Ympäristösihteeri 3398 2991 3428
Ympäristösuunnittelija 3504 3174 3528
Ympäristötarkastaja 3454 3061 3444
Ympäristöterveystarkastaja 3249 2862 3227
Ympäristötyöntekijä 1818 1766 1862
Yritysasiamies 3982 3741 4156
Yrityskoordinaattori 3416 3305 3478
Yritysneuvoja 3800 3415 3637
Yöhoitaja 3093 2085 3062
Yövalvoja 2893 1889 2881
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 3941 2855 3995
Äidinkielen lehtori 4169 2863 4177
Äänenjohtaja 3121 2715 3202