työaika

 • Hei, huomasin, että nykyinen työvuorolistani loppuu kuuteen työvuoroon ja seuraava lista alkaa heti neljällä työvuorolla. Eli siisn 10 päivää töissä putkeen?! Onko tälläinen laillista? Lisäksi tämän rupeaman jälkeen on vain yksi vapaapäivä, jonka jälkeen on taas viiden päivän putki. Enhän minä jaksa tämmöstä putkea painaa. Tarkennuksena vielä; teen kaksivuorotyötä normaaleilla työvuoropituuksilla. Eli tuonne väliin ei siis jää edes 24h taukoa.
 • Vaihdoin itselleni työvuoroja ja nyt on 11 päivän työputki. Onko tämä sallittua. Alkuperäisen listan mukaan siis näin pitkää putkea ei ole vaan olen omasta tahdostani vaihtanut. Olen kvtesin alainen.
 • Teen 30h viikko eli 6h päivä ja olen menossa koulutukseen 1 päivä 7-8h. Kysyin miten työtunnit lasketaan ja vastaus oli että se on koulutuspäivä??eli ei mitään erikoista.. Meneekö oikein?
 • Teen 2.1.23 alkaen 60% työaikaa, jolloin viikkotyöaika on 21 h 45 min, eli 4 h 35 min + ruokatauko/päivä. Ruokatauko ei ymmärtääkseni kuulu noin lyhyeen työaikaan?

  Arkipyhäviikolle kysymys: minkä verran teen arkipyhäviikolla töitä? yksi työpäivä vähemmän vaiko miten?

   

  Hiukan minulle epävarmaa tämä asia. 

 • Työskentelen KVTESin alaisena kuukausipalkkalaisena liukuvalla toimistotyöajalla. Olen pyytänyt HR-palveluilta tulkintaa työajan ja saldojen käytöstä raskauteen liittyvien tutkimusten osalta, kun työvuorojärjestelyin asiaa ei käytännössä pysty hoitamaan, ja tulkinta on ollut tämä:

  • työnantaja järjestää vapautuksen työstä
  • ko.aika ei työaikaa
  • kyseessä ei sairaus -> kirjaus: oma asia ulos
  • ei vähennetä palkasta
  • kuluttaa saldoja

   

  Omaan korvaani ja logiikkaani kalahtaa se, että minun odotetaan käyttävän (miinus)saldoja tutkimuksiin. Mielestäni se, että tutkimukset ”kuluttaa saldoja” on tulkittavissa myös niin, että työ teetätetään takaisin, vaikka saldojen tasaantumiskausi onkin puoli vuotta. KVTESissä kuitenkin mielestäni nimenomaan sanotaan, että sitä ei teetätetä takaisin.

   

  ”Lääkärin määräämät tutkimukset

  KVTES:n työaikaluvun 4 §:n 2 mom., kohta 5

   

  Tämä määräys koskee lääkärin lähetteellä määräämiä tutkimuksia, esimerkiksi erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimuksia.

   

  Lähtökohtana on, että jokainen käy niin lääkärissä kuin lääkärin määräämissä tutkimuksissa vapaa-ajallaan. Kun henkilö tietää tutkimuksen ajankohdan etukäteen, hänen on ilmoitettava tästä esimiehelleen, joka voi mahdollisuuksien mukaan ottaa tutkimusajan huomioon työvuorojen suunnittelussa esimerkiksi niin, että tutkimusajaksi suunnitellaan vapaapäivä.

   

  Mikäli tutkimusta ei voida tehdä työajan ulkopuolella tai kysymyksessä on äkillinen tutkimustarve, työnantajan on järjestettävä vapautus työstä.

   

  Määräys koskee myös synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tutkimus on suoritettava työvuoron aikana.

   

  Määräys koskee niin ikään äkillisessä hammashoidossa käyntiä, jos siihen on tarve samana päivänä.

   

  Vapautus työstä ei vaikuta palkanmaksuun eikä tutkimuksen vuoksi vajaaksi jäävää työaikaa teetetä takaisin. Poissaoloaika ei kuitenkaan ole toteutunutta työaikaa tarkasteltaessa tehtyä säännöllistä työaikaa ja sitä onko lisä- ja ylityöraja ylittynyt. Jos jostain muusta syystä on tarve tehdä suunniteltua enemmän työaikaa, lisä- ja ylityötä voi syntyä.”

   

  Olen hakenut tietoa useammasta lähteestä, ja esimerkiksi asianajaja, varatuomari Katja Halonen on tulkinnut niin, että ei tulisi joutua käyttämään saldoja

  https://www.vau.fi/raskaus/raskaus-ja-neuvolakaynnit-tyoajalla-ovatko-ne-palkallisia-vai-eivat/:
  ”Jos neuvolakäynnit eivät onnistu liukuman puitteissa, eli ovat esimerkiksi keskellä päivää, on tältä osin epäselvää vähentääkö poissaolo työntekijän liukumasaldoa vai ei. Kun käynti ei tässä tapauksessa ole mahdollista työajan ulkopuolella, katsoisin, että työnantajan on korvattava ansionmenetys ilman että liukumasaldoa on käyntiin käytettävä”

   

  Samaa tulkitsen kyllä myös tästä kuntatyönantajien neuvottelupäällikön vastauksesta https://www.nly.fi/nuori-laakari-selvitti-saako-tyoajalla-kayda-aitiysneuvolassa/:

  ”Äitiysneuvolakäyntiä ei siis ole varsinaisesti palkallista työaikaa, mutta siitä syntyvää vajausta ei yleensä teetätetä takaisin eikä se siten vähennä maksettavaa palkkaa. Pääsääntöisesti syntynyttä vajausta ei teetetä takaisin muuna aikana eikä työnantaja ei saa teetättää varta vasten ylimääräistä työtä neuvolakäynnin korvaamiseksi. Työvuoron vajaaksi jääminen vaikuttaakin lähinnä siihen, ettei mahdollisia lisä- tai ylitöitä aleta maksaa ennen kuin vajaaksi jääneen työvuoron tunnit ovat kertyneet täyteen.”

   

  Toki kyseessä on tässä kohden max. 4 tunnin poissaolo näillä tämänhetkisillä tiedossa olevilla tutkimuksilla, mutta itselleni tämä on enemmän periaatekysymys. Kuuluuko minun siis tehdä sisään/takaisin tunnit, vai ei, ja miksi?

   

 • Hei! Jos työntekijän työsuhde alkaa tiistaina, niin montako työpäivää hänelle kertyy sille viikolle? Onko väliä työskenteleekö henkilö yleis- tai toimistotyöajassa?
 •  Hei! 

   

  Rupesin tässä miettimään että miten on asian laita kun teen 60% työviikkoa ja pääsiäisen jälkeinen viikko on vajaa niin kuinka pitkän työviikon teen?

  Minut on merkattu 3 päiväksi töihin (ti, ke ja to). Onko nämä päivät nyt automaattisesti täyden päivän (7h 39min) pituisia? 

 • Hei,

   

  kysymykseeni koskee etätyössä työaikaa, kun yhteys ei toimi. Vpn-yhteys on poikki koko kaupungissa. Esihenkilö ilmoitti että otamme saldona tuon ajan kun yhteys ei toimi. Syy ei ole meissä työntekijöistä. Voiko työnantaja velvoittaa vähentämään ajan saloista tai tekemään sen ajan lisätyötä. Kyseessä on sulkuaika valtioneuvoston päätöksellä kolmen viikon ajan. Toimistolle maan me emme voi mennä.

 • Vaikuttaako ennen vakituista työsopimusta tehdyt määräaikaisuudet ja sijaisuudet saman työnantajan palveluksessa irtisanomisaikaan? Eli vakituinen työsopimus tehty 3 vuotta sitten ja sitä ennen määräaikaisia sopimuksia ja jatkuvaa työssäoloa kestänyt 2 vuotta. Mikä on siis irtisanomisaika kun työntekijä irtisanoo itsensä?

 • Hei! Olen kunnalla kesätyöntekijänä toimistohommissa. Normaalisti olen ma-pe töissä. Onko perjantaille osuva juhannusaatto vapaa?