poissaolo

 • Työskentelen KVTESin alaisena kuukausipalkkalaisena liukuvalla toimistotyöajalla. Olen pyytänyt HR-palveluilta tulkintaa työajan ja saldojen käytöstä raskauteen liittyvien tutkimusten osalta, kun työvuorojärjestelyin asiaa ei käytännössä pysty hoitamaan, ja tulkinta on ollut tämä:

  • työnantaja järjestää vapautuksen työstä
  • ko.aika ei työaikaa
  • kyseessä ei sairaus -> kirjaus: oma asia ulos
  • ei vähennetä palkasta
  • kuluttaa saldoja

   

  Omaan korvaani ja logiikkaani kalahtaa se, että minun odotetaan käyttävän (miinus)saldoja tutkimuksiin. Mielestäni se, että tutkimukset ”kuluttaa saldoja” on tulkittavissa myös niin, että työ teetätetään takaisin, vaikka saldojen tasaantumiskausi onkin puoli vuotta. KVTESissä kuitenkin mielestäni nimenomaan sanotaan, että sitä ei teetätetä takaisin.

   

  ”Lääkärin määräämät tutkimukset

  KVTES:n työaikaluvun 4 §:n 2 mom., kohta 5

   

  Tämä määräys koskee lääkärin lähetteellä määräämiä tutkimuksia, esimerkiksi erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimuksia.

   

  Lähtökohtana on, että jokainen käy niin lääkärissä kuin lääkärin määräämissä tutkimuksissa vapaa-ajallaan. Kun henkilö tietää tutkimuksen ajankohdan etukäteen, hänen on ilmoitettava tästä esimiehelleen, joka voi mahdollisuuksien mukaan ottaa tutkimusajan huomioon työvuorojen suunnittelussa esimerkiksi niin, että tutkimusajaksi suunnitellaan vapaapäivä.

   

  Mikäli tutkimusta ei voida tehdä työajan ulkopuolella tai kysymyksessä on äkillinen tutkimustarve, työnantajan on järjestettävä vapautus työstä.

   

  Määräys koskee myös synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tutkimus on suoritettava työvuoron aikana.

   

  Määräys koskee niin ikään äkillisessä hammashoidossa käyntiä, jos siihen on tarve samana päivänä.

   

  Vapautus työstä ei vaikuta palkanmaksuun eikä tutkimuksen vuoksi vajaaksi jäävää työaikaa teetetä takaisin. Poissaoloaika ei kuitenkaan ole toteutunutta työaikaa tarkasteltaessa tehtyä säännöllistä työaikaa ja sitä onko lisä- ja ylityöraja ylittynyt. Jos jostain muusta syystä on tarve tehdä suunniteltua enemmän työaikaa, lisä- ja ylityötä voi syntyä.”

   

  Olen hakenut tietoa useammasta lähteestä, ja esimerkiksi asianajaja, varatuomari Katja Halonen on tulkinnut niin, että ei tulisi joutua käyttämään saldoja

  https://www.vau.fi/raskaus/raskaus-ja-neuvolakaynnit-tyoajalla-ovatko-ne-palkallisia-vai-eivat/:
  ”Jos neuvolakäynnit eivät onnistu liukuman puitteissa, eli ovat esimerkiksi keskellä päivää, on tältä osin epäselvää vähentääkö poissaolo työntekijän liukumasaldoa vai ei. Kun käynti ei tässä tapauksessa ole mahdollista työajan ulkopuolella, katsoisin, että työnantajan on korvattava ansionmenetys ilman että liukumasaldoa on käyntiin käytettävä”

   

  Samaa tulkitsen kyllä myös tästä kuntatyönantajien neuvottelupäällikön vastauksesta https://www.nly.fi/nuori-laakari-selvitti-saako-tyoajalla-kayda-aitiysneuvolassa/:

  ”Äitiysneuvolakäyntiä ei siis ole varsinaisesti palkallista työaikaa, mutta siitä syntyvää vajausta ei yleensä teetätetä takaisin eikä se siten vähennä maksettavaa palkkaa. Pääsääntöisesti syntynyttä vajausta ei teetetä takaisin muuna aikana eikä työnantaja ei saa teetättää varta vasten ylimääräistä työtä neuvolakäynnin korvaamiseksi. Työvuoron vajaaksi jääminen vaikuttaakin lähinnä siihen, ettei mahdollisia lisä- tai ylitöitä aleta maksaa ennen kuin vajaaksi jääneen työvuoron tunnit ovat kertyneet täyteen.”

   

  Toki kyseessä on tässä kohden max. 4 tunnin poissaolo näillä tämänhetkisillä tiedossa olevilla tutkimuksilla, mutta itselleni tämä on enemmän periaatekysymys. Kuuluuko minun siis tehdä sisään/takaisin tunnit, vai ei, ja miksi?

   

 • Hei,

  Joissain työehtosopimuksissa määritellään lähiomainen tarkasti. Miten on KVTES? Voidaanko anoppi tai appi katsoa lähiomaiseksi, kun kyse on palkallisesta/palkattomasta virkavapaasta? Kyse on hautajaisiin osallistumisesta kesken koulun oppituntien ja tarvitsen vapaata tuolloin. Useassa sopimuksessa mainitaan appi ja anoppi, mutten löydä sitä KVTES:n tekstistä.

   

  Yt,

  Juha Sola

 • Hei! 

  Miten tulkitaan yli 30 päivää kestävän lomautuksen vaikutus vuosilomien kertymiseen - tarkastellaanko aika lomanmääräytymiskuukausittain ja lasketaanko loman kertyminen lomautusjakson alusta ensimmäisen 30 päivän osalta?

  Jos olen lomautettuna vakituisesta työstäni ajalla 21.6.-5.8., menetänkö lomanmääräytymiskuukauden?

  Itse tulkitsen niin, että kesäkuu on täysin työssäolon veroista aikaa eli täysi lomanmääräytymiskuukausi. Lomautuksen ensimmäinen 30 päivän jakso päättyy 20.7. Tällöin myös heinäkuulle osuu 14 arkipäivää, jolloin olisin työsopimuksen mukaan töissä ilman lomautusta. Lomaa ei kerry 21.7.-5.8. väliseltä ajalta (lomautuksen yli 30 päivää ylittävältä osalta), mutta 5.8. alkaen lomapäivät kertyvät taas normaalisti elokuun loppuun. Oman tulkintani mukaan minulle kertyy lomaa sekä kesä-, heinä-, että elokuulta.

  Olenko jäljillä, vai onko mahdollista menettää yksi lomanmääräytymiskuukausi? 

   

 • Hei!

   

  Minulla on kuukausipalkka ja yleistyöaika 38,75 tuntia viikossa. Miten on mahdollista, että kun olen anonut vajaan päivän palkattoman poissaolon minulta vähennetään palkasta melkein sama summa kuin koko päivän poissaolosta?  Mihin se perustuu?

 • Olen ottanut ylityövapaata 30-31.12.2019 ja 2.1.2020. Olen sairastunut 28.12 ja todennäköisesti sairaus jatkuu ainakin 30.12 asti. Voinko säästää ylityötunteja ja saada sairaslomaa ylityövapaan sijalle? 

 • Palkkatuella töissä.85% työaika,  aloitin 13.1.2020 ja olin sairaslomalla 3-4.2.2020 ,sekä jouduin yhtenä päivänä lähtemään kesken päivän pois kun sairastuin ennen työpäivän päätyttyä. saanko noilta päiviltä palkkaa? jos en saa, voinko hakea niiltä päiviltä esim. liitolta tai kelalta? 

 • Hei,

  Miten lasketaan sairasloma-ajan työtunnit? Sairaslomaviikolle (3 sairaslomapäivää) oli suunniteltu normaalia enemmän työtunteja (esim. 6 päivälle), kertyykö nämä ylityötunnit suunnitellusti saikkupäivistä huolimatta vai lasketaanko sairaspäivistä normitunnit?

 • Olen aloittanut "vakituisena" koulunkäynninohjaajana (=kko) viime elokuussa.  Me kaikkikoulumme kkot teemme kuukausittain lisätunteja koulussa, joista meille ei makseta palkkaa.  Siitä kertyy ns. saldovapaata.  Sairastuin yhden saldovapaan aikana - syyslomalla (joka on kai oikealla nimikkeellä ylityö, koska siitä ei makseta). Nyt minulle on kerrottu, että menetän kaikki saldovapaina/ "ylitöinä"tekemäni tunnit.  Ne häviävät kuin tuhka tuuleen eli minun työseurannassani siltä viikolta on MIINUS 35,5 tuntia.

  Voiko tämä olla laillisesti oikein? Jos olisin sairastunut esim. joululoman aikana vakavasti koronaan, niin olisin menettänyt lähes 60 tuntia, joista en ole koskaan saanut palkkaa, koska tämä oli ns. saldovapaata. 

 • Sairastuin kesken työpäivän ja seuraavana päivänä on viikkovapaa (lauantaina töissä). Merkitäänkö seuraavan päivän viikkovapaa sairauslomaksi? 

 • Olen tehnyt maatalouslomituksia yhdellä tilalla kunnan lomituspalveluiden kautta. Lomitusjakson ajaksi on aina solmittu vain sen jakson mittainen määräaikainen työsopimus, muulloin olen töissä muualla. Viime lomitusjaksoa ennen jouduin sairauslomalle, olenko oikeutettu niiltä sovituilta lomituspäiviltä sairasajan palkkaan?