loma

 • Hei.

  Olen aloittanut 1.8.2022 VAKITUISENA työntekijänä päiväkodissa. Tätä ennen olin kesä ja heinäkuun työttömänä. Kun taas työttömyyttä ennen olin koululla töissä yhden lukukauden vuosina 2021-2022. Alkaako lomat rullata alusta, että 2pv kuukaudessa vai kuuluuko minun saada 2,5pv?

 • Hei! 

  Kysyisin seuraavanlaista asiaa: olen 6 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa kunnalle. Minulle kertyy lomapäiviä, jotka työnantaja tahtoo minun käyttävän työsuhteen aikana.   Tahtoisin kuitenkin työskennellä koko 6 kuukautta ja ottaa kertyneet lomapäivät rahana. Onko tämä mahdollista?

  Mikko 

 • Kuinka paljon saan lomapäiviä kun työsuhteeni on 22.10.18-31.12.19?
 • Hei.  Kuinka paljon saan lomapäiviä kun työsuhteeni on 22.10.18-31.12.19? ja olen sopinut pomoni kanssa että pidän kaikki ansaitsemani lomapäivät pois ennen työni loppua. Oman tulkintani mukaan tulen saamaan koko tuolta ajalta yhteensä 26 päivää lomaa mut haluaisin saada vielä jonkinlaista varmistusta asialle?
 • Olen ollut hoitovapaalla vanhenpainvapaakauden perään, mutta nyt olen 18 päivää kestävällä vuosilomalla kesken hoitovapaan. Maksetaanko minulle loma-ajan palkan lisäksi lomarahaa, kun jatkan hoitovapaata vuosiloman perään?

 • Olin sairauslomalla työtapaturman takia 120 päivää, sen jälkeen 21 pävää osapalkkasairauslomalla kesä-heinäkuussa. Heinäkuussa olin osapalkkasairauslomalla 7 päivää ja 24 päivää  50% osapalkkaisella ja 50% osasairauspäivärahalla. Lomarahani oli maksettu kesäkuussa ,mutta laskettu heinäkuun keskimääräprosenttipalkalla ja osa lomarahasta otettu pois. Onko tämä oikein KVTES mom.2 mukaan?   

 • Jos heinäkuussa olen ollut työssäni 10 vuotta, niin nouseeko lomarahani neljästä prosentista 5:een prosenttiin jo nyt vaikka lomarahani määräytyy ajalta, jolloin en vielä ole ollut talossa 10 vuotta? Saanko siis tämän kesän lomarahani vielä 4 prosentin mukaan vai nouseeko se jo 5 prosenttiin.

 • KVTES mahdollistaa lomarahan vaihtamisen lomarahapäiviksi.
  Työsuhteeni päättyy 31.1.2022 kun jään eläkkeelle ja haluaisin vaihtaa 10 kuukauden lomarahat (15 päivää) vapaaksi niin että voisin pitää ne tammikuun 2022 aikana kun työsuhde on vielä voimassa. (samalla tavalla kuin lomakauden 2022 kertyneitä  lomapäiviä saa pitää).

  Henkilöstöhallinnosta sanottiin että näin ei voi tehdä koska teknisesti lomapalkkojen laskenta tehdään vasta maaliskuussa 2022 jolloin en saa pitää "ennakolta lomarahavapaita" vaan ne on otettava rahana.
  Voiko näin "pakottaa" - Mitä sanoo KVTES:n asiantuntijat tästä?

 • Kuulun KVTES:n piiriin ja työskentelen sosiaali- ja terveysalalla 100% työajalla. Minulla on ansaittuja vuosilomapäiviä 28 perustuen palvelussuhteen kestoon sekä työkokemukseen ja lomarahani on 5% heinäkuun palkasta jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohden. Pohdin, miten lasketaan lomarahavapaisiin tehtävä vähennys, kun työnantaja tarjoaa mahdollisuutta lomarahojen vaihtoon vapaapäiviksi max. 50% vuosilomapäivien määrästä?

  KVTES:n mukaan:   

  "Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Jos koko lomaraha muutetaan lomarahavapaaksi, lomarahaa ei jää maksettavaksi. Jos vain osa lomarahasta muutetaan lomarahavapaaksi, vähennetään lomarahasta niin monen lomarahavapaapäivän palkka kuin lomarahavapaata pidetään."

  Työnantajani palkanlaskentapalvelun mukaan minulla on siis oikeus vaihtaa lomarahoja vapaaksi max. 14 päivän osalta. Kuitenkin, jos vaihdan lomarahoja vapaaksi vain 10 päivän osalta, palkanlaskennan mukaan lomarahoistani vähennetään osa seuraavalla laskutoimituksella:

  täyden lomarahan määrä jaetaan max. lomarahavapaiden määrällä ja tuo luku kerrotaan otettujen lomarahavapaiden määrällä, jonka jälkeen saatu luku vähennetään täyden lomarahan määrästä.

  Itse tulkitsisin yo. lainausta KVTES:sta siten, että täydestä lomarahasta vähennetään noiden vapaaksi otettujen päivien palkkaa vastaava määrä, eli jaetaan kk-palkka kuukauden päivien määrällä ja kerrotaan se otettujen lomarahavapaiden määrällä, jonka jälkeen vähennetään saatu luku täyden lomarahan määrästä.

  Havainnollistan alla näiden kahden eroa käyttämällä esimerkkinä 3000€ kk-palkkaa:

   

  Esimerkki 1

  3000/100 x 5% x 12kk = 1800€ 

  1800/14 lomarahavapaapäivää =  128,55€

  1800 - 10 lomarahavapaapäivää x 128,55€ = 514,50€  

  Maksettava lomaraha 514,50€

   

  Esimerkki 2

  3000/31 = 96,77€

  96,77 x 10 = 976,70

  1800 - 976,70 = 823,30€

  Maksettava lomaraha 823,30€

   

  Kumpi tapa on oikea, vai onko näistä kumpikaan oikein?

 • Hei, miten lomarahat Helsingin kaupungilla pitäisi maksaa? Jos kesälomaa pitää 14 päivää kesäkuussa, siitä minulle maksettiin 12 päivältä lomarahat heinäkuussa. Syyskuussa pidän viellä 5 päivää, niin milloin ne lomarahat tulisi maksaa?